opis działania

InfoCUKR – punkt informacyjny dla nowych mieszkańców Wrocławia pochodzących z Ukrainy oraz społeczności lokalnej.
W ramach InfoCUKR-u są prowadzone:

- konsultacje indywidualne z zakresu legalizacji pobytu, rynku pracy, adaptacji i integracji oraz wsparcie bieżące;
- porady prawne i konsultacje związane z tematyką społeczną w tym: problemami wynikającymi z funkcjonowaniem w Polsce, aktywnością na rynku pracy, sprawami mieszkaniowymi i pobytowymi.
- sesję informacyjne na aktualne i potrzebne tematy dla migrantów, m.in. w sprawach legalizacji pobytu, kontaktu z urzędami, korzystania z opieki zdrowotnej, praw i obowiązków w stosunku pracy oraz innych.
KONSULTACJE (1)

Sesje Informacyjne

Informację o następnym spotkaniu tematycznym pojawi się na stronach Facebook Fundacji Ukraina i CUKR-u
KONSULTACJE

Konsultacje Prawne

Wtorki 10.00-12.00 Piątki 17.00-20.00
Obowiązują zapisy!

KONSULTACJE

Konsultacje z legalizacji pobytu

Poniedziałki 17.00-20.00
Obowiązują zapisy!

KONSULTACJE (1)

Konsultacje z rozliczenia PIT

Szczegóły w InfoCUKR-ze
Obowiązują zapisy!