Projekt „Imitegration”

Migrants and community
05/04/2018
„CUKR: information and cultural centre for immigrants and local community”
25/01/2018

Projekt " Imitegration": młodzi imigranci, rynek pracy, społeczność" odbywa się we Wrocławiu oraz Dolnym Śląsku od 1 czerwca 2017 do 30 czerwca 2018 roku. Projekt zakłada udział ponad 500 młodych osób ze środowiska imigranckiego.

W ramach projektu realizowane są działania zwiększające szanse młodych imigrantów na rynku pracy, zmierzające do integracji młodych osób w środowisku oraz ich aktywizowanie w życiu społecznym.
Projekt i jego działania zakładają integrację młodzieży imigranckiej z społeczeństwem przyjmującym oraz ich aktywizacja w życiu społecznym, przygotowanie młodych imigrantów do wchodzenia na rynek pracy oraz wsparcie ich w początkowym okresie, także zwiększenie samodzielności, efektywności oraz zaangażowania społecznego młodzieży i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji młodzieży potrzebnych na rynku pracy. Działania w projekcie wpłyną na zwiększenie tolerancji, akceptacji wśród młodzieży oraz promowania dialogu międzykulturowego.
W ramach projektu odbywają się cykliczne spotkania z zakresu prawa i doradztwa zawodowego, seminaria tematyczne oraz targi dla młodych imigrantów: rynek pracy i zaangażowanie społeczne, jako działanie upowszechniające w ramach projektu. W projekt zaangażują się decydenci, przedstawiciele samorządu oraz władz regionu, organizacje pozarządowe i instytucji publicznych oraz przedstawiciele przedsiębiorców.
Spotkanie się tych środowisk, przedstawienie badań oraz doświadczeń da możliwość wypracować lokalne rozwiązania na potrzeby rynku pracy oraz imigrantów, co będzie bardzo korzystne dla miasta i regionu.
Dodatkowo zaangażowanie imigrantów w działalność społeczną, wzmocni ich pozycję oraz zwiększy akceptację i tolerancję.