„CUKR: information and cultural centre for immigrants and local community”

Projekt „Imitegration”
26/01/2018
Program integracyjny Ruska 46A
11/09/2017

Projekt "CUKR: information and cultural centre for immigrants and local community" jest projektem wolontariatu europejskiego który odbywa się we Wrocławiu od maja 2017 do września 2018 roku. W ramach projektu do Fundacji Ukraina gościmy wolontariuszy z Ukrainy, Gruzji oraz Słowacji.

Celem projektu jest tworzenie wielokulturowej przestrzeni, zapewniającej wsparcie oraz działania informacyjno-edukacyjne dla imigrantów we Wrocławiu oraz integracji społecznej i kulturowej z społecznością lokalną.
W ramach projektu są realizowane działania, przede wszystkim skierowane do imigrantów, w przestrzeni wielokulturowej CUKR, takie jak punkt informacyjno-konsultacyjny dla imigrantów, program kulturalno-edukacyjny oraz działania animacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Wszystkie działania zawierają również charakter integracyjny z społecznością lokalną.
W ramach inicjatyw własnych wolontariuszy będą zorganizowane działania wspierające młodych imigrantów na rynku pracy, warsztaty i spotkania kulinarne oraz zajęcia na temat wystąpień publicznych oraz warsztaty rękodzieła.
Efektem projektu będą działania zmierzające ku nawiązaniu szerokiego partnerstwa i wspólnych działań z organizacjami zajmującymi się tematyką integracji i migrantów, a także stworzenie materiałów informacyjnych dla imigrantów oraz scenariusze zajęć z dziećmi i młodzieżą.