Paralaksa tła

Cykl spotkań i szkoleń
“Lokalna międzynarodowość”

Kurs języka polskiego
03/03/2016

Projekt „Lokalna międzynarodowość” odbył się na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu w terminie od 1 czerwca 2016 do 30 kwietnia 2017 roku.

Celem projektu było integracja młodych migrantów ze społeczeństwem przyjmującym oraz budowanie wzajemnego zaufania i tolerancji oraz zwiększenie samodzielności, a także podwyższenie kwalifikacji i kompetencji młodzieży potrzebnych na rynku pracy.
Odbyły się następujące tematyczne spotkania i warsztaty: