Paralaksa tła

Cykl spotkań i szkoleń
“Lokalna międzynarodowość”

Kurs języka polskiego
03/03/2016Projekt „Lokalna międzynarodowość” odbywa się na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu w terminie od 1 czerwca 2016 do 30 kwietnia 2017 roku.Celem jest integracja młodych migrantów ze społeczeństwem przyjmującym oraz budowanie wzajemnego zaufania i tolerancji oraz zwiększenie samodzielności, a także podwyższenie kwalifikacji i kompetencji młodzieży potrzebnych na rynku pracy.
Planowane są następujące tematyczne spotkania i warsztaty:
Działania integracyjne i adaptacyjne.
Cudzoziemcy wobec biurokracji. Wyzwania, zagrożenia, możliwości wsparcia dla młodych osób. Kwestie związane z pobytem, legalizacja, formami wsparcia.
Przedsiębiorczość młodzieżowa - polityka państwa wobec przedsiębiorczości młodzieżowej oraz szanse dla młodych imigrantów. Formy wsparcia i promocji zatrudnienia.
Młodzi migranci wobec rynku pracy. Narzędzia poszukiwania pracy. Samozatrudnienie. Przygotowanie CV, proces rekrutacyjny, systemy referencyjne.
Codzienność dla młodych migrantów: mieszkania, kredyty, zobowiązania. Młody imigrant a obsługa klienta.
Aktywność społeczna młodzieży, możliwości zaangażowania dla cudzoziemców lokalne życie społeczne. Myślenie projektowe, tworzenie inicjatyw społecznych. Możliwości dofinansowania.
Młodzi imigranci wobec prawa, aspekty prawne dotyczące młodzieży oraz cudzoziemców. Obowiązki młodzieży wobec prawa.
Integracja kulturowa, bariery i możliwości dla młodzieży w zaangażowanie się w promowanie i szerzenie własnej kultury oraz poznanie innych kultur, w tym kultury polskiej. Warsztaty międzykulturowe oraz promujące tolerancję i akceptację.

A także inne tematy na podstawie badań ankietowych oraz grup fokusowych prowadzonych wśród migrantów. W rezultacie projektu powstaną rekomendacje w sprawach migrantów, praktyczne materiały dla migrantów ze wszystkich wydarzeń w postaci graficznej i filmowej.

Szczegóły odnośnie poszczególnych spotkań znajdziesz w Kalendarium lub na naszej stronie na Facebook’u.