Paralaksa tła

Wakacyjny kurs językowo-integracyjny dla dzieci i młodzieży
Summer Polish Language Course for Children and Youth

Program integracyjny Ruska 46A [II edycja]
30/04/2018

OPIS / DESCRIPTION

Pilotażowy projekt integracyjny dla dzieci cudzoziemskich w wieku 7-15 lat, którego celem jest pomoc w integracji z polskimi rówieśnikami oraz nauce podstaw języka polskiego. Projekt jest skierowany do dzieci obcojęzycznych nowo przybyłych do Wrocławia, posługujących się językiem angielskim (w szczególności rozpoczynających od września naukę we wrocławskich szkołach). W ramach projektu odbędą się lekcje, animacje i zabawy językowe oraz zajęcia integracyjne. Od poniedziałku do piątku, cztery godziny dziennie, w Centrum Ukraińskim Kultury i Rozwoju, dziećmi i młodzieżą zaopiekują się lektorzy. Zajęcia stanowią doskonałą okazję do przełamania barier językowych, poznania podstawowych wyrażeń i zwrotów w języku polskim pomocnych w życiu codziennym oraz w integracji z polskimi rówieśnikami. W ramach projektu planowane jest uruchomienie 2 grup wiekowych: 7-11 lat i 12-15 lat. Liczba osób w grupie od 5 do max. 8. Grupa zostanie uruchomiona pod warunkiem zebrania min. 5 osób w danej kategorii wiekowej. Koszt udziału uczestnika to 75 zł. Opłata obejmuje m.in. poczęstunek podczas zajęć. Aby wziąć udział należy dokonać rejestracji do dnia 13 sierpnia 2018, oraz spełnić warunki kwalifikacji. Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na liczebność grupy. Rejestracja będzie prowadzona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.fundacjaukraina.eu/kurs oraz dostarczenie do siedziby Fundacji Ukraina podpisanego oświadczenia (w godzinach pracy Fundacji: poniedziałek, środa, piątek 14:00 – 20:00, oraz wtorek, czwartek 10:00 – 14:00).
In the days of the 20-24 and 27-31 of august 2018, Foundation Ukraine and City Wroclaw, organizing a pilot course for foreign pupils, which goal is getting familiar with polish language, breaking language barriers, preparation for studying at Wroclaw school as well as integration. As part of the project, there will be held lections, animations and language games, integration lessons also. Lessons have a purpose to help in mastering the Polish language at the elementary level (A0/A1). An auxiliary language of the course is English. Monday to Friday, four hours daily, in CUKR (Ukrainian Center of Culture and Development), lectors will take care of children and youth, creating conditions for learning Polish and further education of the language at school. Course is referring to foreign pupils and those, who communicating in English language. The precedence have pupils, who start education in polish school in school year 2018/2019. It is planned to launch the following age groups: years 7 – 11 and years 12 – 15. Groups will have from 5 to 8 persons. One person can take part in maximum one course of 20 hours. Particular course group will be launched only if minimum amount of participants collected. Total price for the participation of one candidate is 75 PLN, with which organizer will cover food costs during course. Registration may be done until the 13th of August 2018 r., participation will be possible after registration and qualification of candidate to specific group based on course criteria. Registration form can be found on the Ukraine Foundation website www.fundacjaukraina.eu/kurs and signed statement should be delivered to the Foundation’s office in Wroclaw, at str. Ruska 46a/201, during working hours of CUKR (Monday, Wednesday, Friday between 14:00 – 20:00; Tuesday and Thursday between 10:00 – 14:00).