„CUKR: information and cultural centre for immigrants and local community”
25/01/2018
Wrocławska rodzina wielokulturowa
08/05/2017

opis projektu

Założeniem projektu "Program integracyjny - Ruska 46A" jest działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, na rzecz integracji cudzoziemców, wzmocnienie postaw otwartości i niwelowanie negatywnych nastrojów społecznych wobec zjawiska migracji, współpraca mniejszości ukraińskiej i nowych mieszkańców Wrocławia pochodzących z Ukrainy na rzecz zachowania tradycji, tożsamości oraz integracji ze społecznością lokalną poprzez prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego InfoCUKR dla nowych mieszkańców Wrocławia, konsultacji, szkoleń, spotkań, wsparcie przy wypełnianiu dokumentów oraz porady prawne, warsztatów, prowadzeniu klubów i tandemów językowych, wydarzeń kulturalno-artystycznych, wycieczki integracyjno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja Festiwalu Viva Ukraina – Viva Polonia. Projekt jest realizowany przez Fundację Ukraina w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców w Polsce Kołem we Wrocławiu, i jest współfinansowany z Gminy Wrocław.

działania informacyjno-edukacyjne

Całym zespołem Fundacji dążymy do stworzenia możliwości migrantom uzyskać wszelką niezbędną informację na temat m.in. legalizacji pobytu, legalnego zatrudnienia, wiedzy o Polskich instytucjach Państwowych oraz o Polskim Systemie Prawnym. Także, jesteśmy gotowi okazywać wsparcie informacyjne dla mieszkańców Wrocławia na temat Ukrainy, jej kultury, tradycji oraz kierunkach turystycznych. Po to przeprowadzamy Infopunkt - dla nadanie możliwości codziennie otrzymywać kompetentne konsultacje na ww. tematy. Dodatkowo, przeprowadzamy odrębne sesje informacyjne i warsztaty edukacyjne dla wyjaśnienia bardziej skomplikowanych kwestii.
Nie zapominamy też o barierze językowej, dlatego prowadzimy Speaking Club'y w języku Polskim oraz Angielskim i jesteśmy partnerami w inicjatywie Tandemów Językowych. Informacja o realizowanych wydarzeniach będzie na bieżąco udostępniana na stronie Facebook Fundacji Ukraina oraz CUKR.

Projekt "Program Integracyjny Ruska 46A" jest realizowany przez Fundację Ukraina w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców w Polsce Koło we Wrocławiu przy wsparciu finansowym Gminy Wrocław w ramach realizacji zadania publicznego. Wszystkie wydarzenia można znaleść na stronie Facebook Fundacji Ukraina oraz Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju (CUKR), a także w Kalendarium na stronie.
W razie pytań stosownie planowanych działań oraz dla uzyskania informacji w tej sprawie prosimy pisać nam na biuro@fundacjaukraina.eu.

Jak powszechnie wiadomo w ramach naszego Infopunktu, który już od dłuższego czasu działa w CUKR - Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju, odbywają się konsultacje tematyczne przeznaczone dla cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu. W szczególności są to konsultacje z legalizacji pobytu, doradztwa zawodowego oraz konsultacje prawne.

InfoCUKR udziela wsparcia w różnych przypadkach, najczęściej w wypadkach pilnych i informacyjnych. Aczkolwiek, pomimo usilnych starań naszych konsultantów, starających się pomóc w każdej sytuacji, nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić zgłaszającym się do nas osobom dogłębnej i długofalowej pomocy prawnej i w takich sytuacjach migrant może sięgnąć po pomoc do instytucji prywatnych.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkie chętne kancelarie prawne, posiadające doświadczenie i chęci do współpracy z cudzoziemcami, do zgłaszania się na naszą listę kancelarii, która będzie dostępna dla przybywających do nas cudzoziemców w Infopunkcie.

Zgłosić swoją kancelarię można poprzez formularz.