aktualne oferty

Ogłoszenie o zamówieniu: Wydruk ulotek

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie zamówieniu dotyczące wydruku 2000 szt. ulotek na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 9 listopada 2018 r.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_wydruk_ulotek (pdf)
ormularz_ofertowy_wydruk_ulotek (docx)
 

archiwum ofert

Ogłoszenie o zatrudnieniu: trenerzy do przeprowadzenia szkoleń z obszaru wielokulturowości dla kadry dydaktycznej i zarządzającej placówek oświatowych

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu dotyczące przeprowadzenia szkoleń z obszaru wielokulturowości dla kadry dydaktycznej i zarządzającej placówek oświatowych na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 8 października 2018 r.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_szkolenia_dla_szkół.pdf
formularz_ofertowy_szkolenia.pdf
formularz_ofertowy_szkolenia.docx

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: WYDRUK ROLL-UP

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu dotyczące wydruku 3 sztuk roll-up na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 2 października 2018 r.

Pliki do pobrania:

zapytanie_ofertowe_wydruk_roll-up.pdf
formularz_ofertowy_wydruk_roll-up.pdf
formularz ofertowy wydruk roll-up.doc

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU: ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ ASYSTENTÓW KULTUROWYCH

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu dotyczące świadczenia usługi asystentów kulturowych (2 osoby) w ramach projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 17 września 2018 r.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_asystent_kulturowy.pdf
formularz_ofertowy_asystent_kulturowy.docx
formularz_ofertowy_asystent_kulturowy.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ POCZĘSTUNKU W RAMACH PROJEKTU FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę poczęstunku dla uczestników projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 12 lipca 2018 r.

Pliki do pobrania:

zapytanie_poczęstunek.pdf
formularz ofertowy poczęstunek.doc
załącznik_poczęstunek - specyfikacja.xlsx

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU: PROWADZENIE SZKOLEŃ PRZEZ DORADCĘ PODATKOWEGO W PROJEKCIE FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Doradcy podatkowego prowadzącego szkolenia adaptacyjno-integracyjne w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 2 lipca 2018r.

Pliki do pobrania:

ogloszenie_doradca_podatkowy.pdf
formularz_ofertowy_doradca_podatkowy_szkolenia.docx
klauzula_informacyjna_RODO.pdf

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU: PROWADZENIE SZKOLEŃ Z SAVOIR-VIVRE
W PROJEKCIE FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu w zakresie prowadzenia szkoleń adaptacyjno-integracyjnych z savoir-vivre w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 2 lipca 2018r.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_savoir-vivre.pdf
formularz_ofertowy_savoir-vivre_szkolenia.docx
klauzula_informacyjna_RODO.pdf

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU: PROWADZENIE SZKOLEŃ PRZEZ PRAWNIKA W PROJEKCIE FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Prawnika prowadzącego szkolenia adaptacyjno-integracyjne w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 2 lipca 2018r.

Pliki do pobrania:

ogloszenie_prawnik.pdf
formularz_ofertowy_prawnik_szkolenia.docx
klauzula_informacyjna_RODO.pdf

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO DORADCY INTEGRACYJNEGO
W PROJEKCIE FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Doradcy integracyjnego w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 6 czerwca 2018r.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_o_zatrudnieniu.pdf
formularz_ofertowy_doradca_integracyjny.docx
klauzula_informacyjna_RODO.pdf

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO KONSULTANTA W INFOPUNKCIE
W PROJEKCIE FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Konsultanta w Infopunkcie (2 stanowiska) w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 6 czerwca 2018r.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_o_zatrudnieniu.pdf
formularz_ofertowy_konsultant.docx
klauzula_informacyjna_RODO.pdf

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS.KOMUNIKACJI
W PROJEKCIE FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalisty ds.komunikacji w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 4 czerwca 2018r.

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zatrudnieniu.pdf
formularz_specjalista_komunikacji.docx
klauzula_informacyjna_RODO.pdf

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów języka polskiego
w ramach projektu FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów języka polskiego​​ dla cudzoziemców w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 6 czerwca 2018r.

Pliki do pobrania:

zapytanie_ofertowe.pdf
formularz_ofertowy_kursy_jezykowe.docx
klauzula_informacyjna_RODO.pdf

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalisty ds.integracji międzykulturowej w projekcie FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalisty ds. integracji międzykulturowej w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 7 maja 2018r. o godzinie 15:00

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_spec_integracji.pdf
formularz_ofertowy_spec_integracji.pdf
klauzula_informacyjna_RODO.pdf

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalisty ds.komunikacji
w projekcie FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalisty ds.komunikacji w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 7 maja 2018r. o godzinie 15:00.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_spec_komunikacji.pdf
formularz_ofertowy_spec_komunikacji.pdf
klauzula_informacyjna_RODO.pdf

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalisty ds.informacji
w projekcie FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalisty ds. informacji w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 7 maja 2018r. o godzinie 15:00.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_spec_informacji.pdf
formularz_ofertowy_spec_informacji.pdf
klauzula_informacyjna_RODO.pdf