aktualne oferty

archiwum ofert

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU: ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ ASYSTENTÓW KULTUROWYCH

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu dotyczące świadczenia usługi asystentów kulturowych (2 osoby) w ramach projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 17 września 2018 r.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_asystent_kulturowy.pdf
formularz_ofertowy_asystent_kulturowy.docx
formularz_ofertowy_asystent_kulturowy.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ POCZĘSTUNKU W RAMACH PROJEKTU FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę poczęstunku dla uczestników projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 12 lipca 2018 r.

Pliki do pobrania:

zapytanie_poczęstunek.pdf
formularz ofertowy poczęstunek.doc
załącznik_poczęstunek - specyfikacja.xlsx

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU: PROWADZENIE SZKOLEŃ PRZEZ DORADCĘ PODATKOWEGO W PROJEKCIE FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Doradcy podatkowego prowadzącego szkolenia adaptacyjno-integracyjne w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 2 lipca 2018r.

Pliki do pobrania:

ogloszenie_doradca_podatkowy.pdf
formularz_ofertowy_doradca_podatkowy_szkolenia.docx

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU: PROWADZENIE SZKOLEŃ Z SAVOIR-VIVRE W PROJEKCIE FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu w zakresie prowadzenia szkoleń adaptacyjno-integracyjnych z savoir-vivre w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 2 lipca 2018r.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_savoir-vivre.pdf
formularz_ofertowy_savoir-vivre_szkolenia.docx

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU: PROWADZENIE SZKOLEŃ PRZEZ PRAWNIKA W PROJEKCIE FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Prawnika prowadzącego szkolenia adaptacyjno-integracyjne w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 2 lipca 2018r.

Pliki do pobrania:

ogloszenie_prawnik.pdf
formularz_ofertowy_prawnik_szkolenia.docx

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO DORADCY INTEGRACYJNEGO W PROJEKCIE FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Doradcy integracyjnego w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 6 czerwca 2018r.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_o_zatrudnieniu.pdf
formularz_ofertowy_doradca_integracyjny.docx

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO KONSULTANTA W INFOPUNKCIE W PROJEKCIE FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Konsultanta w Infopunkcie (2 stanowiska) w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 6 czerwca 2018r.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_o_zatrudnieniu.pdf
formularz_ofertowy_konsultant.docx

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS.KOMUNIKACJI W PROJEKCIE FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalisty ds.komunikacji w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 4 czerwca 2018r.

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zatrudnieniu.pdf
formularz_specjalista_komunikacji.docx

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów języka polskiego w ramach projektu FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów języka polskiego​​ dla cudzoziemców w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 6 czerwca 2018r.

Pliki do pobrania:

zapytanie_ofertowe.pdf
formularz_ofertowy_kursy_jezykowe.docx

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalisty ds.integracji międzykulturowej w projekcie FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalisty ds. integracji międzykulturowej w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 7 maja 2018r. o godzinie 15:00

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_spec_integracji.pdf
formularz_ofertowy_spec_integracji.pdf

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalisty ds.komunikacji
w projekcie FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalisty ds.komunikacji w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 7 maja 2018r. o godzinie 15:00.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_spec_komunikacji.pdf
formularz_ofertowy_spec_komunikacji.pdf

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalisty ds.informacji
w projekcie FAMI

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko Specjalisty ds. informacji w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 7 maja 2018r. o godzinie 15:00.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_spec_informacji.pdf
formularz_ofertowy_spec_informacji.pdf