Asystent kulturowy pełni dyżury w wytypowanych szkołach na terenie Dolnego Śląska. Jego głównym celem jest aktywizacja dzieci z innych krajów oraz ich rodziców i zachęcanie ich do włączenia się w życie szkolne. Jednocześnie asystent uwrażliwia uczniów polskich, ich rodziców i nauczycieli na problematykę wielokulturowości. Jego praca to walka z uprzedzeniami i stereotypami oraz promowanie idei wzajemnej tolerancji i szacunku.

Wsparcie w ojczystym języku

Asystenci posługują się językiem ukraińskim, dzięki temu łatwiej służą pomocą językową uczniom-cudzoziemcom i ich rodzinom Dlatego też skutecznie udzielają informacji nauczycielom o kulturze, z której wywodzą się dzieci oraz rozwiązują bieżące problemy w wielokulturowym szkolnym środowisku.

Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201
50-079 Wrocław

tel. +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu

Zapisz się do newslettera!