Kampania informacyjno-edukacyjna “Wiem, zatrudniam, zyskuje”

Kampania zostanie zrealizowana w 2019 r. we współpracy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Fundacji Ukraina, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy, a także innych instytucji rynku pracy, w tym w szczególności agencji zatrudnienia.

Bezpośrednimi adresatami kampanii będą lokalni pracodawcy, szczególnie średnie i duże przedsiębiorstwa, generujące znaczny odsetek miejsc pracy w regionie, o istotnych potrzebach kadrowych. Inicjatywy podejmowane w ramach kampanii będą mieć na celu kształtowanie i wzmacnianie wizerunku cudzoziemców jako solidnych, wykwalifikowanych i wartościowych pracowników.

Elementami kampanii będą spotkania z pracodawcami, nośniki outdoorowe, kampania informacyjno-promocyjna w lokalnej stacji telewizyjnej, artykuły w prasie.

Więcej informacji wkrótce

Kontakt

Załącz plik
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych.
    (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)*
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą
     z dnia 18 lipca 2002 r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201
50-079 Wrocław

tel. +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu

Zapisz się do newslettera!