Polska – moje miejsce to cykl szkoleń dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce.

Kurs składa się z 4 tematycznych bloków, w ramach których odbywają się cykliczne, powtarzające się tematyczne szkolenia dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce

Kursy adaptacyjno-integracyjne “Polska – moje miejsce”

Legalizacja pobytu

W ramach bloku szkoleń odbędą się zajęcia o następującej tematyce:

 • podstawy prawne i dokumenty potwierdzające legalny pobyt;
 • instruktaż wypełniania wniosku o uzyskanie wizy/karty pobytu;
 • zasady uzyskania niebieskiej karty UE oraz obywatelstwa polskiego;

Zajęcia są prowadzone przez prawnika.

Kursy adaptacyjno-integracyjne “Polska – moje miejsce”

Zatrudnienie

W skład bloku wejdą zagadnienia z obszaru prawa pracy oraz metod poszukiwania legalnego zatrudnienia w Polsce:

 • formy podejmowania zatrudnienia w oparciu o kodeks cywilny i prawo pracy;
 • podstawowe prawa i obowiązki pracownika;
 • dodatkowe obostrzenia dotyczące zatrudniania obcokrajowców (np. zezwolenia na pracę);
 • metody poszukiwania pracy;
 • ogólne zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych;
 • możliwości i formy dokształcania uczniów, studentów i pracowników;
 • zakładanie własnej działalności gospodarczej przez cudzoziemców.

Zajęcia są prowadzone przez prawnika i doradcę zawodowego.

Kursy adaptacyjno-integracyjne “Polska – moje miejsce”

Życie codzienne w Polsce

Blok zawiera podstawowe kwestie dotyczące codziennych czynności związanych z pobytem w Polsce:

 • obowiązek meldunkowy;
 • uzyskiwanie prawa jazdy;
 • założenie konta bankowego;
 • wynajęcie mieszkania;
 • system edukacji w Polsce;
 • opieka zdrowotna i ubezpieczenia na życie;
 • zawieranie związku małżeńskiego;
 • uzyskanie numeru PESEL i NIP;
 • podatki w Polsce: rodzaje podatków, skala podatku dochodowego, roczne rozliczenia podatku.

Zajęcia są prowadzone przez prawnika, doradcę podatkowego i przedstawiciela Konsulatu Honorowego Ukrainy we Wrocławiu.

Kursy adaptacyjno-integracyjne “Polska – moje miejsce”

Różnice kulturowe i normy społeczno-obyczajowe

Warsztaty dotyczące m.in. zasad współżycia społecznego, savoir-vivre na gruncie towarzyskim i zawodowym, dress code i różnic kulturowych
Zajęcia są prowadzone przez specjalistę w ww. obszarze.

Kto może wziąć udział: legalnie przebywający na terytorium Polski cudzoziemiec pochodzący z kraju nienależącego do UE (blok 1, 2, 3 i 4) lub cudzoziemiec pochodzący z kraju spoza UE, nie przebywający legalnie (tylko blok nr 1).

Język prowadzenia: polski*
*W razie potrzeby wolontariusze Fundacji Ukraina chętnie przetłumaczą wykład na język ukraiński bądź rosyjski.

Udział bezpłatny! Obowiązują wcześniejsze zapisy

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państw

Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201
50-709 Wrocław

tel. +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu

Zapisz się do newslettera!