reSTART

Główna idea

Projekt reSTART – to efekt zawiązania międzysektorowej współpracy organizacji pozarządowych, władz samorządowych i biznesu na rzecz integracji międzykulturowej migrantów z krajów trzecich ze społeczeństwem przyjmującym

 

Projekt skierowany jest do:

Obywatele państw trzecich przebywający legalnie na Dolnym Śląsku

Społeczeństwo przyjmujące, w szczególności lokalni pracodawcy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice

Przedstawiciele zawodów pracujących na co dzień z migrantami

Cele projektu

  1. Wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku
  2. Wsparcie usamodzielnienia i aktywizacja zawodowa obywateli państw trzecich
  3. Podniesienie kompetencji językowych, kulturowych, zawodowych i społecznych obywateli państw trzecich
  4. Podniesienie świadomości różnorodności kulturowej i wynikających z niej korzyści oraz zwiększenie kontaktu międzykulturowego wśród członków lokalnej społeczności
  5. Umożliwienie szerokiego dostępu do usług integracyjnych, porad i informacji wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom z krajów trzecich przebywającym na Dolnym Śląsku
  6. Zwiększenie kompetencji i świadomości prawnej oraz znajomości norm i obyczajów kraju przyjmującego poprzez ofertę działań wprowadzających cudzoziemców w zasady funkcjonujące w Polsce
  7. Zapobieganie dyskryminacji i konfliktom na tle kulturowym w szkołach
  8. Wzmocnienie działalności na rzecz adaptacji obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku i uzyskanie efektu synergii działań dzięki zawiązaniu międzysektorowego partnerstwa (władza – biznes – NGO)

Prezentujemy ulotkę z ofertą projektu ReStart!

Aktualne zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych  w projekcie „reSTART”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 09.02.2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zatrudnieniu-psycholog.pdf

formularz ofertowy-psycholog.docx

 

Siedziba lidera projektu

Masz pytania? Napisz do nas

Załącz plik
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych.
    (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)*
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą
     z dnia 18 lipca 2002 r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

restart

Bezpieczna przystań

Projekt reSTART jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Termin realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.09.2022

Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201
50-079 Wrocław

tel. +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu

Zapisz się do newslettera!