reSTART

Główna idea

Projekt reSTART – to efekt zawiązania międzysektorowej współpracy organizacji pozarządowych, władz samorządowych i biznesu na rzecz integracji międzykulturowej migrantów z krajów trzecich ze społeczeństwem przyjmującym

 

Projekt skierowany jest do:

Obywatele państw trzecich przebywający legalnie na Dolnym Śląsku

Społeczeństwo przyjmujące, w szczególności lokalni pracodawcy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice

Przedstawiciele zawodów pracujących na co dzień z migrantami

Cele projektu

 1. Wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku
 2. Wsparcie usamodzielnienia i aktywizacja zawodowa obywateli państw trzecich
 3. Podniesienie kompetencji językowych, kulturowych, zawodowych i społecznych obywateli państw trzecich
 4. Podniesienie świadomości różnorodności kulturowej i wynikających z niej korzyści oraz zwiększenie kontaktu międzykulturowego wśród członków lokalnej społeczności
 5. Umożliwienie szerokiego dostępu do usług integracyjnych, porad i informacji wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom z krajów trzecich przebywającym na Dolnym Śląsku
 6. Zwiększenie kompetencji i świadomości prawnej oraz znajomości norm i obyczajów kraju przyjmującego poprzez ofertę działań wprowadzających cudzoziemców w zasady funkcjonujące w Polsce
 7. Zapobieganie dyskryminacji i konfliktom na tle kulturowym w szkołach
 8. Wzmocnienie działalności na rzecz adaptacji obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku i uzyskanie efektu synergii działań dzięki zawiązaniu międzysektorowego partnerstwa (władza – biznes – NGO)

Prezentujemy ulotkę z ofertą projektu ReStart!

Legalizacja pobytu (eng)

Legalizacja pobytu (ukr)

Legalizacja pracy w Polsce (eng)

Legalizacja pracy w Polsce (ukr)

Szkolnictwo wyższe w Polsce (eng)

Szkolnictwo wyższe w Polsce (ukr)

Materiały edykacyjne

 

 

Aktualne zapytania ofertowe

Siedziba lidera projektu

Masz pytania? Napisz do nas

  Załącz plik

  - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych.
      (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)*

  - Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

  restart

  Bezpieczna przystań

  Projekt reSTART jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

  Termin realizacji projektu: 01.01.2020 – 30.09.2022


  This site is registered on wpml.org as a development site.