Projekty

Save Ukraine – Devinity__

Termin realizacji: 01.01.2023 - 31.03.2023

Główne działania w projekcie:

  • Przygotowanie i zorganizowanie wysyłki 700 paczek żywnościowych do Ukrainy  w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, mających na celu udzielenie pomocy dla 700 rodzin, który ucierpiały z powodu wybuchu wojny w Ukrainie i które na dzień udzielenia pomocy nadal pozostają na terytorium objętym działaniami wojennymi.
  • Wsparcie i utrzymanie miejsca tymczasowego zamieszkania dla wewnętrznie przesiedlonych osób w Ukrainie (tj. shelteru), a mienowicie: zabezpieczenie prądem, ogrzewaniem, wodą i td.; naprawa schronu w ciągu 3 miesięcy.