Realizuj. Rozwijaj się.
Bądź wolontariuszem

Każdy duży projekt zaczyna się od pierwszego kroku...

Zrób swój pierwszy krok z nami!

Czym jest wolontariat?

Wolontariat jest dobrowolną, świadomą praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, którą człowiek (wolontariusz) wykonuje bez wynagrodzenia.

Wolontariuszem może być każdy , kto jest gotowy dobrowolnie pomagać ludziom którzy tego potrzebują, organizacjom pozarządowym i nawet organizacjom publicznym. Warto też pamiętać, że wolontariusz ma nieco inny status niż pracownik etatowy i nie może działać na rzecz działalności gospodarczej.

Korzyści i zalety wolontariatu

Będąc wolontariuszem masz wiele korzyści i możliwości. Łącznie z przyjemnością otrzymaną od pomocy innym, najważniejsze z nich są:

 • umowa wolontariacka, ktora dokładnie określa twoje prawa i obowiązki, podpisana pomiędzy tobą a organizacją;
 • bezpieczne miejsce wykonania zlecenia i zapewnione wszystkie potrzebne dla tego zlecenia narzędzia;
 • możliwość udziału w szkoleniach, zgodnia z rodzajem twojej działalności wolontariackiej;
 • zwrot kosztów wyjazdu i diety;
 • obowiązkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Korzyści współpracy z Fundacją Ukraina?

Oprócz towarzyskiej atmosfery i koszulki wolontariusza Fundacji, będziesz miał jeszcze dużo korzyści od naszej współpracy 🙂
Wśród nich:

 • przestrzeń dla realizacji twoich pomysłów i inicjatyw;
 • możliwość bezpłatnego uczestnictwa w projektach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację Ukraina;
 • doświadczenie pracy w zespole ciekawych ludzi i specjalistów w swojej dziedzinie;
 • możliwość bycia częścią jednego albo kilku oddziałów Fundacji, w zależności od twojej chęci i kompetencji (marketing, administracja, project management, organizacja wydarzeń);
 • nieograniczona iłość kawy i herbaty 🙂
 • wolontariacki program lojalnościowy;
 • pozytywne referencje po skończonej współpracy i cenny dopis w CV.

Zostań wolontariuszem

Wolontariusze o swojej ścieżce w fundacji

Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201
50-079 Wrocław

tel. +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu

Zapisz się do newslettera!