Zapytania ofertowe

Aktualne oferty

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenie na opracowaniu i publikacji manualu do nauki języka polskiego (instruktażowych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli/wychowawców), w ramach projektu Save Ukraine finansowanego ze środków Save the Children International. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 22.02.2023 r. (decyduje data wpływu oferty).

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego (4 osoby) w ramach projektu “reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 17.02.2023 r. (decyduje data wpływu oferty).

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:

pełnienie obowiązków konsultanta_ki ds. migracji (3 osoby) w ramach projektu pt. „Jesteśmy z Wami – Razem dla Ukrainy” dofinansowanego ze środków w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące pełnienia obowiązków asystenta międzykulturowego ukraińskojęzycznego (1 osoba) w ramach projektu pt. „„Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa Termin składania ofert upływa 02.01.2023 r. (decyduje data wpływu oferty)

Zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego (2 osoby) w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 7/FAMI2/2022 z dnia 07.11.2022 r.

Oferty archiwalne

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące pełnienia obowiązków specjalisty ds. realizacji wydarzeń w ramach
projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 6/FAMI2/2022 z dnia 26.10.2022 r. Termin składania ofert upływa 02.11.2022 r. (decyduje data wpływu oferty).

Zapytanie ofertowe na Wykonawcę, który zorganizuje punkt doradztwa administracyjnego i prawnego na terenie miasta Wałbrzycha.Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące zorganizowania punktu doradztwa administracyjnego i prawnego na terenie miasta Wałbrzycha w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 5/FAMI2/2022 z dnia 12.10.2022 r. Termin składania ofert upływa 20.10.2022 r. (decyduje data wpływu oferty).

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące organizowania oraz moderowania klubów językowych (2 stanowiska), w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 4/FAMI2/2022 z dnia 11.10.2022 r. Termin składania ofert upływa 18.10.2022 r. (decyduje data wpływu oferty).

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych (1 stanowisko), w ramach projektu pt. „„Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 3/FAMI2/2022 z dnia 07.10.2022 r. Termin składania ofert upływa 14.10.2022 r. (decyduje data wpływu oferty).

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące pełnienia obowiązków konsultanta w Instytucie Praw Migrantów (1 osoba) w ramach projektu pt. pt. „„Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Termin składania ofert upływa 10.10.2022 r. (decyduje data wpływu oferty)

 

FORMULARZ OFERTOWY KONSULTANT

OGŁOSZENIE KONSULTANT

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące pełnienia obowiązków asystenta międzykulturowego ukraińskojęzycznego (1 osoba) w ramach projektu pt. „„Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli Państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku – Etap II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa Termin składania ofert upływa 10.10.2022 r. (decyduje data wpływu oferty)

FORMULARZ OFERTOWY ASYSTENTA

OGLOSZENIE ASYSTENT

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące pełnienia obowiązków specjalisty ds. promocji i PR w projekcie „reSTART.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 22.02.2022 r. (decyduje data wpływu oferty).

ogłoszenie o zatrudnieniu nr 2_RE_2022

formularz ofertowy PR 2_RE_2022

 

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych  w projekcie „reSTART.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 22.02.2022 r. (decyduje data wpływu oferty)

formularz ofertowy psycholog_3_RE_2022

ogłoszenie o zatrudnieniu nr 3_RE_2022

Zapraszamy do złożenia oferty prawnika w Instytucie Praw Migrantów w ramach projektu pt. „reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 1/RE/2022 z dnia 12.01.2022r. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 17 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie konsultant IPM

Formularz ofertowy konsultant

Zapraszamy do składania oferty na stanowisko konsultanta w Instytucie Praw Migrantów (1 osoba) w ramach projektu pt. „reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 5/RE/2021 z dnia 10.09.2021r. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 23 września 2021 r.

 

Ogłoszenie konsultant IPM

Formularz ofertowy

Zapraszamy do składania oferty na stanowisko asystentów kulturowych ukraińskojęzycznych (2 osoby) w ramach projektu pt. „reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 4/RE/2021 z dnia 09.09.2021r. oraz w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, nr ogłoszenia 2/FAMI/2021 z dnia 09.09.2021r. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej.

Termin składania ofert upływa 17 września 2021 r.

Ogłoszenie asystent kulturowy

Formularz ofertowy asystent

 

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FAMI/2021 i 3/RE/2021 z dnia 01.09.2021 r. na pełnienie obowiązków asystentów kulturowych ukraińskojęzycznych (4 osoby) w ramach projektu pt. „reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa oraz w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 6 września 2020 r.

Ogloszenie asystent kulturowy

Formularz ofertowy asystent

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego (1 osoba) w ramach projektu „reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2021r. (decyduje data wpływu oferty).

Ogloszenie lektor jezyka polskiego

Formularz ofertowy lektor jezyka polskiego

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego (2 osoby) w ramach projektu „reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 7 kwietnia 2021r. (decyduje data wpływu oferty).

Formularz ofertowy lektor języka polskiego

Ogloszenie lektor jezyka polskiego

 

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące  usługi mobilnego doradztwa prawno-administracyjnego w projekcie „reSTART”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 14.12.2020r. (decyduje data wpływu oferty).

 

formularz ofertowy-doradztwo_mobilne.doc

zapytanie_doradztwo_mobilne.pdf

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i bezpłatnej dostawy książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 17 listopada 2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

formularz_ofertowy_ksiazki_do_jpolskiego.doc

Zapytanie ofertowe.pdf

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/FAMI/2020 i 5/RE/2020 z dnia 03.09.2020 r. na pełnienie obowiązków asystentów kulturowych ukraińskojęzycznych (2-4 osoby) w ramach projektu pt. „reSTART”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa oraz w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 14 września 2020 r.

Pliki do pobrania:

formularz_ofertowy_asystent.doc

formularz_ofertowy_asystent.pdf

ogloszenie_asystent_kulturowy.pdf

 

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i bezpłatnej dostawy książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

zapytanie_ksiazki_do_jpolskiego.pdf

formularz_ofertowy_ksiazki_do_jpolskiego.doc

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i bezpłatnej dostawy książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

zapytanie_ksiazki_do_jpolskiego.pdf

formularz_ofertowy_ksiazki_do_jpolskiego.doc

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i bezpłatnej dostawy książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 21 lutego 2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

zapytanie_ksiazki_do_jpolskiego.pdf

formularz_ofertowy_ksiazki_do_jpolskiego.doc

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych  w projekcie „reSTART”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 09.02.2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zatrudnieniu-psycholog.pdf

formularz ofertowy-psycholog.docx

 

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące  pełnienia obowiązków specjalisty ds. edukacji i rozwoju  w projekcie „reSTART”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 26.01.2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zatrudnieniu-spec edukacji.pdf

formularz ofertowy-spec_edukacji.docx

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące pełnienia obowiązków specjalisty ds. promocji i PR w projekcie „reSTART.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 24.01.2020r. (decyduje data wpływu oferty).

Pliki do pobrania:

formularz ofertowy-spec PR.docx

ogloszenie_o_zatrudnieniu-spec_PR.pdf

 

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FAMI/2020 z dnia 10.01.2020 r. na przygotowanie i emisję 20-odcinkowej audycji radiowej na potrzeby realizacji kampanii „Wiem, zyskuję, zatrudniam”  w ramach projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Pliki do pobrania:

Zapytania_ofertowe_audycje.pdf

Zapytanie_ofertowe_audycje_załączniki_edytowalne.docx


This site is registered on wpml.org as a development site.