Zapytania ofertowe

Aktualne oferty

Oferty archiwalne

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące prowadzenia szkoleń dla różnych grup zawodowych  w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 15.10.2019r. (decyduje data wpływu oferty)

zapytanie (1)

formularz_ofertowy_szkolenia

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i bezpłatnej dostawy książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 21 sierpnia 2019r. (decyduje data wpływu oferty).

zapytanie_ofertowe

formularz_ofertowy_ksiazki_do_jpolskiego

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu dotyczące świadczenia usługi asystenta kulturowego (1 osoba) w ramach projektu  „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 21 czerwca 2019 r.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_asystent.pdf

formularz_ofertowy.pdf

formularz_ofertowy.docx

 Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie zamówieniu dotyczące  wydruku 1600 szt. ulotek w 4 językach na potrzeby projektu  „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 18 czerwca 2019 r.

Pliki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_wydruk_ulotek.pdf

zapytanie_wydruk_ulotek.docx

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i bezpłatnej dostawy książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 5 czerwca 2019r.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.pdf

formularz_ofertowy_ksiazki_do_jpolskiego.docx

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie na stanowisko specjalisty ds. informacji w ramach projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 26 marca 2019r.

Pliki do pobrania:

Ogloszenie_spec_informacji.pdf

formularz_ofertowy_SI.docx

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie na stanowisko specjalisty ds. szkoleń i rozwoju w ramach projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 26 marca 2019r.

Pliki do pobrania:

Ogloszenie_spec_szkolen.pdf

formularz_ofertowy_SSR.docx

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie zamówieniu dotyczące organizacji wizyty studyjnej na potrzeby projektu  „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 12 marca 2019 r.

Pliki do pobrania:

zapytanie wizyta studyjna.pdf

zapytanie wizyta studyjna załączniki edytowalne.docx

 

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie na stanowisko konsultanta w Infopunkcie w ramach projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 28 lutego 2019r.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie.pdf

formularz_ofertowy.docx

 

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i bezpłatnej dostawy książek do nauki języka polskiego na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 6 lutego 2019r. (decyduje data wpływu oferty).

 

Pliki do pobrania:

zapytanie_ofertowe.pdf

formularz_ofertowy_książki polskiego.docx

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu dotyczące przeprowadzenia szkoleń z obszaru wielokulturowości dla kadry dydaktycznej i zarządzającej placówek oświatowych na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 r.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie szkolenia dla szkół 2019.pdf

formularz_ofertowy_szkolenia.pdf

formularz_ofertowy_szkolenia.docx

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące prowadzenia szkoleń dla różnych grup zawodowych  w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2019r.

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie zamówieniu dotyczące zakupu i dostawy poczęstunku i cateringu na potrzeby projektu  „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 4 stycznia 2019 r.

Pliki do pobrania:

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie na stanowisko konsultanta w Infopunkcie w ramach projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 24 grudnia 2018r.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie_o_zatrudnieniu.pdf

formularz_ofertowy.docx

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące prowadzenia szkolenia dla różnych grup zawodowych  w projekcie „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji I Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 26 listopada 2018r.

Pliki do pobrania:

ogloszenie_o_zatrudnieniu.pdf

formularz_ofertowy_szkolenia.docx

 

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie zamówieniu dotyczące wydruku 2000 szt. ulotek na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 9 listopada 2018 r.

Pliki do pobrania:

ogloszenie_wydruk_ULOTEK.pdf

formularz-ofertowy-wydruk-ulotek.doc

Zapraszamy do składania oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o zatrudnieniu dotyczące przeprowadzenia szkoleń z obszaru wielokulturowości dla kadry dydaktycznej i zarządzającej placówek oświatowych na potrzeby projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku.”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Szczegóły znajdują się w dokumentach załączonych poniżej. Termin składania ofert upływa 8 października 2018 r.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie-szkolenia-dla-szkół-1.pdf

formularz_ofertowy_szkolenia.pdf

formularz_ofertowy_szkolenia.docx