Діяльність

Інститут Прав Мігрантів__

Інститут Прав Мігрантів був створений у відповідь на зростаючу кількість мігрантів у суспільстві та їхні діагностовані потреби. Рішенням від 22 грудня 2020 року ІПМ продовжує розвивати діяльність існуючого інформаційного пункту для мігрантів, який функціонує у Фундації Україна з 2017 року.

Діяльність ІПМ зосереджена на двох напрямках:

Інформаційному пункті для іноземців та професійній діяльності у сфері міграційного права і соціальної інтеграції.

Діяльність інфопункту полягає у наданні інформаційної підтримки мігрантам в питаннях легалізації перебування, пошуку роботи, побутових питаннях.

Послуги надаються 4 мовами: польською, українською, англійською та російською.

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті ІПМ: