Діяльність

Міжкультурні асистенти__

Fundacja Ukraina Logo

Внаслідок російської агресії на території України тисячі українських родин опинилися в Польщі, зокрема у Вроцлаві.

У відповідь на потреби дітей біженців, Фундація Україна започаткувала довгострокову програму з допомоги в адаптації та навчанні українських школярів у польських школах. У понад 30 школах Нижньої Сілезії працює близько 50 міжкультурних асистентів від Фундації Україна. Асистенти працюють у школах в таких містах, як Вроцлав, Дзєжоньов, Легниця, Свідниця та Єльч-Лясковіце.

Основною метою міжкультурних асистентів є підтримка дітей та їхніх батьків на всіх етапах адаптації в польських освітніх центрах. 

Вони чергують у  школах Вроцлава і надають підтримку, зокрема:

 • Підтримка учня в процесі культурної адаптації шляхом роз’яснення цінностей, норм поведінки, правил поведінки в польській школі;
 • поведінки в польській школі;
 • надання вчителям інформації про важливі аспекти культури та/або релігії, які впливають на поведінку учня та його участь у шкільному житті – наприклад, поїздки, шкільні вистави;
 • допомога у виконанні домашніх завдань у вигляді перекладу інструкцій на рідну мову учня або в зрозумілій спосіб на польську мову;
 • участь у шкільних уроках з метою підтримки учня в навчанні, наприклад, переклад інструкцій вчителя та інструкцій з підручників на мову походження учня або в зрозумілій спосіб на польську мову;
 • активізація учнів-мігрантів через діяльність, яка використовує їхню національну та культурну спадщину, наприклад, створення груп за інтересами, мовних клубів і т.д;
 • спільна організація заходів, пов’язаних з релігією та культурою країни походження учнів (наприклад, день мультикультуралізму)
 • проведення занять, що об’єднують польських та іноземних дітей, наприклад, під час виховної години;
 • активна допомога у вирішенні поточних конфліктів між польськими та іноземними учнями, зокрема конфліктів, що виникають на ґрунті культурних відмінностей;
 • посередництво в контактах між школою та батьками/опікунами;
 • участь в якості перекладача в шкільних зустрічах для батьків та опікунів;
 • допомога батькам або опікунам у заповненні необхідних шкільних документів;
 • Присутність при зарахуванні до школи учня з міграційним минулим, який не розмовляє польською мовою.

Міжкультурні асистенти допомагають дітям біженців ефективніше долучатися до створення шкільного життя, адаптуватися до нового суспільства та швидше опановувати польську мову. Надаючи мовну підтримку іноземним учням та їхнім сім’ям, вони надають вчителям інформацію про культуру їхнього походження, а також допомагають їм зрозуміти культурні відмінності, вирішувати поточні конфлікти в мультикультурному шкільному середовищі та формувати повагу до соціального розмаїття в школі.

Незважаючи на це, робота асистентів є багатовекторною. Щодня вони також допомагають польським учням і батькам почуватися в безпеці, формують довіру і толерантність до іноземців, борються з упередженнями і стереотипами щодо національності, етнічної приналежності та релігії, а також просувають ідею міжкультурної взаємодії.

Для досягнення поставленої мети вони щоденно здійснюють такі види діяльності:

 • підтримують учнів у процесі культурної адаптації протягом навчального року;
 • допомога у виконанні домашніх завдань шляхом перекладу інструкцій на зрозумілу для учня мову;
 • участь у шкільних уроках для підтримки навчання учня;
 • зв’язок між школою та батьками/опікунами;
 • проведення інтеграційних заходів для польських та іноземних дітей;
 • активна допомога у вирішенні поточних конфліктів між польськими та іноземними учнями;
 • Переклад на шкільних зборах для батьків та опікунів;
 • присутність під час зарахування до школи учня з міграційним досвідом, який не розмовляє польською мовою.

Q&A Підтримка для учнів у польській школі

Чи має моя дитина право на допомогу вчителя-міжкультурного асистента?

Так, якщо ваша дитина не є громадянином Польщі, підлягає обов’язковому навчанню або обов’язковій освіті, а також не знає польської мови або знає її на рівні, недостатньому для навчання, вона має право на допомогу вчителя. Це право записане в статті 165 Закону про освіту, пункт 8. Одночасно, в пункті 8a введено запис про можливість працевлаштування у школі міжкультурного асистента. З навчального року 2024/25 це два окремі посади.

Що мені потрібно зробити, щоб моїй дитині було призначено допомогу вчителя?

Достатньо подати відповідну заяву директору школи. Ви знайдете її на нашому веб-сайті.

Як довго моя дитина може користуватися допомогою вчителя?

Допомога надається не довше ніж на 12 місяців. Період тривалістю 12 місяців рахується з моменту видання рішення/надання допомоги вчителя для дитини. Однак слід зауважити: допомога вчителя надається дитині, яка прибула до Польщі (дитина, яка навчається в польській школі вже 3 роки і після цього періоду хоче отримати допомогу вчителя, на жаль, не має на неї права).

Моя дитина погано говорить польською. Чи є можливість безкоштовних додаткових занять з польської мови?

Так, якщо ваша дитина не є громадянином Польщі, підлягає обов’язковому навчанню або обов’язковій освіті, а також не знає польської мови або знає її на рівні, недостатньому для навчання, вона має право на додаткове, безкоштовне навчання польської мови не довше ніж на 24 місяці. Додаткове навчання польської мови для цих осіб організовує орган, що керує школою. Додаткові заняття з польської мови надаються в обсязі:

 • мінімум 2 години — якщо ви приїхали до війни або діти є громадянами іншої країни, ніж України;
 • мінімум 6 годин — якщо діти мають українське громадянство та приїхали через вторгнення Росії в Україну (тобто після лютого 2022 р.).

Варто зазначити, що рішення, чи дитина потребує додаткових занять з польської мови, приймає та ухвалює вчитель/директор (який бачить, що дитина не говорить/не розуміє польської). Звісно, батьки можуть подати заяву, але ініціатива має виходити від вчителя/директора, і вони повинні автоматично направити дитину, яка потребує, на додаткові заняття з польської мови.

Чи може моя дитина скористатися підготовчим відділенням у школі?

Так, ця форма підтримки є тимчасовою і триває не довше ніж один навчальний рік, протягом якого учень був зарахований до певного підготовчого відділення.

Чи може моя дитина скористатися додатковими заняттями з інших предметів, наприклад, з математики?

Так, якщо вчитель певного предмета визначить необхідність заповнення прогалин у знаннях з цього предмета, тоді директор має організувати в школі додаткові вирівнювальні заняття з цього предмета. Додаткові вирівнювальні заняття з певного предмета проводяться індивідуально або в групах у формі додаткових уроків з цього предмета обсягом 1 урок на тиждень. Важливо пам’ятати, що загальна кількість годин уроків не може перевищувати 5 уроків на тиждень для одного учня.