Діяльність

Міжкультурні асистенти__

Fundacja Ukraina Logo

Внаслідок російської агресії на території України тисячі українських родин опинилися в Польщі, зокрема у Вроцлаві.

У відповідь на потреби дітей біженців, Фундація Україна започаткувала довгострокову програму з допомоги в адаптації та навчанні українських школярів у польських школах. У понад 30 школах Нижньої Сілезії працює близько 50 міжкультурних асистентів від Фундації Україна. Асистенти працюють у школах в таких містах, як Вроцлав, Дзєжоньов, Легниця, Свідниця та Єльч-Лясковіце.

Основною метою міжкультурних асистентів є підтримка дітей та їхніх батьків на всіх етапах адаптації в польських освітніх центрах. 

Вони чергують у  школах Вроцлава і надають підтримку, зокрема:

 • Підтримка учня в процесі культурної адаптації шляхом роз’яснення цінностей, норм поведінки, правил поведінки в польській школі;
 • поведінки в польській школі;
 • надання вчителям інформації про важливі аспекти культури та/або релігії, які впливають на поведінку учня та його участь у шкільному житті – наприклад, поїздки, шкільні вистави;
 • допомога у виконанні домашніх завдань у вигляді перекладу інструкцій на рідну мову учня або в зрозумілій спосіб на польську мову;
 • участь у шкільних уроках з метою підтримки учня в навчанні, наприклад, переклад інструкцій вчителя та інструкцій з підручників на мову походження учня або в зрозумілій спосіб на польську мову;
 • активізація учнів-мігрантів через діяльність, яка використовує їхню національну та культурну спадщину, наприклад, створення груп за інтересами, мовних клубів і т.д;
 • спільна організація заходів, пов’язаних з релігією та культурою країни походження учнів (наприклад, день мультикультуралізму)
 • проведення занять, що об’єднують польських та іноземних дітей, наприклад, під час виховної години;
 • активна допомога у вирішенні поточних конфліктів між польськими та іноземними учнями, зокрема конфліктів, що виникають на ґрунті культурних відмінностей;
 • посередництво в контактах між школою та батьками/опікунами;
 • участь в якості перекладача в шкільних зустрічах для батьків та опікунів;
 • допомога батькам або опікунам у заповненні необхідних шкільних документів;
 • Присутність при зарахуванні до школи учня з міграційним минулим, який не розмовляє польською мовою.

Міжкультурні асистенти допомагають дітям біженців ефективніше долучатися до створення шкільного життя, адаптуватися до нового суспільства та швидше опановувати польську мову. Надаючи мовну підтримку іноземним учням та їхнім сім’ям, вони надають вчителям інформацію про культуру їхнього походження, а також допомагають їм зрозуміти культурні відмінності, вирішувати поточні конфлікти в мультикультурному шкільному середовищі та формувати повагу до соціального розмаїття в школі.

Незважаючи на це, робота асистентів є багатовекторною. Щодня вони також допомагають польським учням і батькам почуватися в безпеці, формують довіру і толерантність до іноземців, борються з упередженнями і стереотипами щодо національності, етнічної приналежності та релігії, а також просувають ідею міжкультурної взаємодії.

Для досягнення поставленої мети вони щоденно здійснюють такі види діяльності:

 • підтримують учнів у процесі культурної адаптації протягом навчального року;
 • допомога у виконанні домашніх завдань шляхом перекладу інструкцій на зрозумілу для учня мову;
 • участь у шкільних уроках для підтримки навчання учня;
 • зв’язок між школою та батьками/опікунами;
 • проведення інтеграційних заходів для польських та іноземних дітей;
 • активна допомога у вирішенні поточних конфліктів між польськими та іноземними учнями;
 • Переклад на шкільних зборах для батьків та опікунів;
 • присутність під час зарахування до школи учня з міграційним досвідом, який не розмовляє польською мовою.