Działalność

Instytut Praw Migrantów__

Instytut Praw Migrantów został powołany do życia w odpowiedzi na coraz większy odsetek migrantów w społeczności lokalnej oraz ich zdiagnozowane potrzeby. Uchwałą z dnia 22 grudnia 2020 r. IPM kontynuuje rozwijanie działalności już istniejącego od 2017 r. punktu informacyjnego dla migrantów od Fundacji Ukraina.

Obecnie działalność IPM koncentruje się na dwóch płaszczyznach: 

Punkcie Informacyjnym dla cudzoziemców oraz prowadzeniu działalności profesjonalnej w sferze prawa migracyjnego i integracji społecznej. 

Działania infopunktu polegają na udzielaniu wsparcia informacyjnego dla migrantów z zakresu legalizacji pobytu, poszukiwania pracy, spraw życia codziennego. 

Usługi udzielane są w 4 językach: polskim, ukraińskim, angielskim oraz rosyjskim. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę IPM