Блог

Адаптація для наймолодших – міжкультурні помічники в школах Нижньої Сілезії__

Внаслідок російської агресії тисячі українських родин були вимушені покинути свої домівки та опинилися на території Польщі, зокрема і у Вроцлаві.

У відповідь на потреби дітей-біженців, що опинилися на території Нижньої Сидезії, Фундація Україна започаткувала довгострокову програму підтримки адаптації та навчання українських учнів у польських школах. Протягом 2022/2023 навчального року Фундація Україна працевлаштувала близько 50 міжкультурних асистентів у понад 30 школах Нижньої Сілезії, зокрема у таких містах, як Вроцлав, Дзержонюв, Легніца, Свідніца та Єлч-Ласковіце.

Програма адаптації та інтеграції учнів у нижньосілезьких школах була урухомлена на в рамках проєкту «Інтеграція, адаптація, прийняття, підтримка громадян третіх країн, які проживають у Нижній Сілезії – Етап II», метою якого є посилення процесу інтеграції громадян третіх країн шляхом створення широкого спектру форм підтримки, адаптованих до потреб мігрантів. Запрошуємо до ознайомлення з деталями заходів, реалізованих у рамках проєкту, у статті нижче.

Яка роль міжкультурних асистентів у польських школах?

Головною метою міжкультурних асистентів є підтримка дітей та їхніх батьків на всіх етапах адаптації в польських освітніх центрах. Наші помічники підтримують активізацію дітей-іноземців та їхніх батьків і заохочують їх брати участь у спільній організації шкільного життя.

Праця міжкультурних асистентів полягає, зокрема, у:

 • підтримці учня в процесі культурної адаптації шляхом пояснення цінностей і норм поведінки в польській школі;
 • наданні вчителям інформації про важливі аспекти культури та/або релігії, які впливають на поведінку учня та його участь у шкільному житті – наприклад, у поїздках, шкільних виставах;
 • допомозі у виконанні домашніх завдань у вигляді перекладу вправ на мову походження учня;
 • участі у шкільних уроках, з  метою підтримки учня в навчанні, напр. переклад на мову походження учня або польську – зрозумілу для учня – завдань учителя та вправ із підручників;
 • активізації студентів-мігрантів через діяльність, яка використовує їхню національну та культурну спадщину, наприклад, ведення клубів за інтересами, мовних клубів тощо;
 • спільній організації заходів, пов’язаних з релігією та культурою країни походження учнів (наприклад, день мультикультуралізму);
 • проведенні занять з інтеграції польських та іноземних дітей, наприклад, під час виховних годин;
 • активній допомозі у вирішенні поточних конфліктів між польськими та іноземними учнями, зокрема конфліктів, що виникають через культурні відмінності;
 • посередництві у контакті між школою та батьками/опікунами;
 • участі в якості перекладача під час шкільних зборів для батьків або осіб, які їх представляють;
 • допомозі у виконанні необхідних шкільних формальностей з боку батьків або осіб, які їх представляють;
 • супроводі учня з міграційним досвідом, який не володіє польською мовою, при вступі до школи.

Мовна підтримка іноземних учнів та їхніх родин

Міжкультурні асистенти допомагають дітям-біженцям ефективніше брати участь у спільному створенні шкільного життя, адаптуватися до нового суспільства та швидше опанувати польську мову. Асистенти мають досвід адаптації, подібний до учнів, які приїхали з-за кордону. Вони надають лінгвістичну допомогу дітям та їхнім родинам, інформують вчителів про культуру, з якої походять діти-іноземці, вирішують поточні конфлікти в мультикультурному шкільному середовищі, запобігаючи, таким чином, упередженням щодо соціальної і культурної різноманітності в школі.

Ідея взаємної толерантності та поваги в школах

Робота асистентів діє в багатьох напрямках. Окрім підтримки учінв та батьків іноземного походження, щодня вони допомагають польським учням і батькам почуватися в безпеці, формують довіру та толерантність до мігрантів Вони також борються з національними, етнічними та релігійними упередженнями та стереотипами, пропагуючи ідею взаємної толерантності та поваги в приймаючому суспільстві.

Залишайтеся на зв’язку з Фундацією Україна!

Запрошуємо також ознайомитися з іншими ініціативами Фундації Україна. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, щоб бути в курсі всіх наших проєктів та подій!

Facebook:

Instagram:

YouTube:


Програма підтримки навчання та адаптації іноземних студентів у польських школах реалізується в рамках проєкту «Інтеграція, адаптація, прийняття. Підтримка громадян третіх країн, які проживають у Нижній Сілезії – етап ІІ», який співфінансується з Національної програми Фонду притулку, міграції та інтеграції та державного бюджету.