Блог

Zmiany w procedowaniu spraw i wyrabianiu kart pobytowych przez DUW__

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wiąże za sobą ciąg zmian dotyczących zarówno jak rozpatrywania wniosków złożonych do jej wprowadzenia tak i podania oraz postępowań nowych. Jedna z takich zmian dotyczy kart pobytu, wydawanych do pozytywnych decyzji pobytowych od dnia 1-go stycznia 2022 roku, będą one natychmiast po wydaniu decyzji.

Ze względu na dużą ilość próśb o druku kart bez podania adresu zamieszkania, zostaną one automatycznie drukowane bez niego (adres może być umieszczony, jeżeli w procesie postępowania do Urzędu będzie dostarczona odpowiednia prośba).

Niezmienną pozostaje kwota do opłaty za druk karty – 50zł. Pokazać potwierdzenie opłaty można będzie pokazać najpóźniej przy odbiorze.

Kart wyrabianych na podstawie decyzji wydanych do roku 2022-go będą dotuczyły stare zasady. Czyli wydawane one będą dopiero po dostarczeniu opłaty i zaświadczenia o zameldowaniu lub oświadczenia chęci uzyskania karty bez adresu. W dalszym ciągu o wszystkich zmianach i aktualizacjach, w tym informacje o wystawieniu pozytywnej decyzji, cudzoziemiec będzie informowany w sposób SMS-owy oraz mailem i zmianą statusu w systemie Przybysz.

Po otrzymaniu wiadomości o tym, że karta jest gotowa do odbioru trzeba będzie zwrócić się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław w godziny: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek oraz Piątek: 9.00-16.00; Środa: 8.00-18.00

restart