Блог

InfoCUKR – informacyjne wsparcie migrantów w centrum miasta!__

Punkt informacyjny InfoCUKR został otwarty w 2016 roku. Od tego czasu konsultanci Fundacji Ukraina wsparli ponad 1000 migrantów z Ukrainy, Rosji, Indii, Iranu, Syrii, Izraela, Gruzji, Brazylii, Białorusi, Bangladeszu, Argentyny, Hiszpanii, Francji oraz innych krajów! 

Pomoc informacyjna, porady i wskazówki są udzielane w 4 językach (angielski, polski, ukraiński, rosyjski). Od poniedziałku do piątku konsultanci doradzają w kwestiach:

 • Legalizacji pobytu i pracy
 • Sposobów poszukiwania pracy/mieszkania
 • Ochrony zdrowia i ubezpieczenie
 • Integracji ze środowiskiem lokalnym
 • Codziennego życia w Polsce
 • Adaptacji w nowym kraju

Ulica Ruska 46A/201 – obecna siedziba InfoCUKRu stała się miejscem spotkań zadających pytania cudzoziemców oraz otwartych i życzliwych konsultantów! Lokalizacja w centrum Wrocławia sprawia, że coraz więcej migrantów przechodząc obok Podwórka Neonów postanawia rozwiać swoje wątpliwości prawne!

 • Czym jest 0 PIT?
 • Co daje program “Rodzina 500+”?
 • Jak zmienić pracodawcę w Polsce?
 • Jakie są warunki otrzymania karty Polaka?
 • Jakie są podstawy do uzyskania obywatelstwa polskiego?
 • Czy można przedłużyć wizę na terytorium Rzeczypospolitej?
 • Jakie dokumenty są potrzebne dla otrzymania karty pobytu tymczasowego?
 • Czy trzeba wracać na Ukrainę, żeby aktywować ruch bezwizowy po zakończeniu ważności wizy?
 • Jakie dokumenty są potrzebne dla otrzymania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE? 

Na te oraz inne pytania konsultanci punktu informacyjnego InfoCUKR zawsze mają odpowiedź, którą chętnie się podzielą z otoczeniem!

 

Punkt informacyjny działa w ramach projektu „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa oraz w ramach projektu “Program integracyjny Ruska 46A”, współfinansowanego przez Gminę Wrocław.