Програма інтеграції – Разом у Вроцлаві__

Дата реалізації: 1.01.2022-31.12.2023

Основна діяльність в рамках проєкту:

 • Робота Інфопункту, адресованого насамперед новим жителям Вроцлава, що походять з різних країн, зокрема зі Східної Європи. Інформаційний пункт  координується Інститутом Прав Мігрантів та надає інформаційну підтримку в питаннях працевлаштування, житла, освіти, культурних відмінностей та інших важливих речей для іноземців, які вирішили оселитися в столиці Нижньої Сілезії.
 • Допомога місцевому суспільству, зацікавленому в інтеграції та спільному створенні різноманітного культурного простору.
 • Організація воркшопів та відкритих заходів у сфері культури та мистецтва, які сприятимуть інтеграції.

Цілі проєкту:

 • Полегшення та розширення доступу до інформації для іноземців – нових мешканців Вроцлава у сфері проживання, легалізації, культури та адаптації.
 • Підвищення соціальної активності та зміцнення процесу міжкультурної інтеграції іноземців із приймаючим суспільством Вроцлава шляхом організації інтеграційних та освітніх заходів.
 • Набуття міжкультурних компетенцій серед місцевого населення.
 • Підвищення готовності до соціальної участі та громадянської активності національних та етнічних меншин.
 • Поглиблення інтеграції та зміцнення соціальних зв’язків між польськими та іноземними родинами шляхом організації інтеграційних, мистецьких та культурних заходів.
 • Збільшення рівня відкритості до інших культур та нівелювання негативного суспільного ставлення до явища міграції.
 • Утвердження та популяризація елементів культури окремих національностей.
 • Ініціювання та зміцнення міжкультурного діалогу.
 • Культурна інтеграція мешканців Гміни Вроцлав.
 • Просування Вроцлава як мультикультурного міста.
 • Взаємне знайомство поляків та іноземців, які проживають у Гміні Вроцлав.

Проєкт «Разом у Вроцлаві» співфінансується муніципалітетом Вроцлава. www.wroclaw.pl