Підтримка для всіх: міжкультурні асистенти як ключові союзники в освітньому процесі в полікультурній школі__

Дата реалізації: 01.03.2024-31.10.2024

Ціль проєкту:

Метою проєкту є здійснення системних змін в освіті дітей та молоді в Польщі через покращення умов працевлаштування міжкультурних асистентів. Це особи, робота яких суттєво впливає на добробут учнів з досвідом міграції, а також на всю шкільну екосистему.

Міжкультурні асистенти відіграють ключову роль у багатьох аспектах освітньої діяльності, підтримуючи процес інтеграції та адаптації дітей-мігрантів у новому шкільному середовищі.

Реалізуючи проєкт, ми хочемо вирішити такі проблеми, як:

 • Відсутність безперервності зайнятості асистентів

Проблема безперервності зайнятості стосується всіх міжкультурних асистентів – як тих, що працюють у неурядових організаціях (через короткострокові гранти, які часто закінчуються в календарному році, а не в навчальному), так і тих, що виконують функцію помічника вчителя (неможливість працевлаштування під час літніх канікул). У результаті багато асистентів вирішують залишити роботу, яка не гарантує їм стабільності зайнятості, що призводить до великої ротації кадрів та постійної потреби у навчанні нових працівників.

 • Відсутність єдиної системи навчання асистентів та стандартів роботи

Непрацевлаштування асистентів органами управління у школах через брак фінансових ресурсів.

 • Відсутність поширеної інформації про роль асистентів – про роль та обов’язки асистентів мало поінформовані як директори шкіл, так і батьки з досвідом міграції.
 • Відсутність єдиної системи працевлаштування асистентів у Польщі, які залежать від окремих органів управління; неопрацьовані стандарти вимог щодо компетенцій та професійного навантаження асистентів.

Для реалізації поставленої мети ми плануємо здійснити наступні заходи:

 • Розробка та поширення юридичної експертизи щодо зобов’язань органів управління в питанні працевлаштування асистентів.
 • Оцінка та поширення запропонованої у Вроцлаві моделі працевлаштування асистентів.
 • Адвокаційні дії, що включають ініціювання та проведення зустрічей на національному рівні за участю Міністерства освіти та Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики.
 • Розробка дослідницьких інструментів для оцінки якості роботи асистентів.

Завдяки вищезазначеним заходам ми прагнемо досягти системних змін, які в майбутньому можуть призвести до таких результатів:

 • Юридичне визнання професії міжкультурного асистента та поширення знань про його роботу в освітній системі.
 • Забезпечення системної підтримки міжкультурних асистентів у всіх школах, де навчаються діти з досвідом міграції.
 • Встановлення загальнонаціональних стандартів роботи міжкультурних асистентів.
 • Визнання ролі міжкультурного асистента як ключової для добробуту, самостійності, стійкості та самореалізації дітей з досвідом міграції.

Завдяки запланованим адвокаційним діям ми хочемо не лише зміцнити роль міжкультурних асистентів у польських освітніх закладах, але й покращити ситуацію дітей з досвідом міграції та сприяти інтеграції та рівності в освітньому середовищі. Це важливі кроки до побудови суспільства, яке приймає та підтримує культурне різноманіття.


Проєкт реалізується за підтримки Фонду “Tutaj”, створеного організацією Ashoka.