Екосистема підтримки дітей-біженців (Refugee Children Support Ecosystem – RCSE)__

Дата реалізації: 1.03.2024-31.10.2024

Ціль проєкту:

Метою проєкту є сприяння адаптації та інтеграції українських дітей та молоді, які прибули до Польщі через повномасштабну війну в Україні. Особлива увага буде зосереджена на розв’язанні проблем, пов’язаних з адаптацією до нової системи освіти, мови та середовища. Забезпечуючи комплексну підтримку, ми прагнемо розширити можливості дітей-біженців, щоб вони могли подолати перешкоди в отриманні освіти та розвивалися в новому суспільстві. Результатом проєкту є те, що хлопці та дівчата, які постраждали від кризи, включно з інвалідами та з маргінальних груп, мають доступ до якісного навчання.

Основна діяльність в рамках проєкту:

  • Навчання польської мови

У рамках цього напряму діяльності заплановане забезпечення дітей та молоді доступом до курсів польської мови, адаптованих до їх потреб та віку. Буде проведено 22 курси для дітей та молоді у двох вікових групах (11-13 років і 14-16 років) з участю 12-15 учасників на кожному курсі.

  • Підтримка дітей через міжкультурних асистентів

Планується залучення 41 асистента, які будуть підтримувати 25 шкіл і 750 дітей загалом. Забезпечення підтримки у сфері інтеграції та освіти дітей біженців через міжкультурних асистентів у школах.

  • Забезпечення освітньої підтримки в школах

У рамках проєкту запланована організація освітніх та розвиваючих заходів за участю міжкультурних асистентів для підтримки інтеграції дітей у школах. Зокрема,  відбудуться 8 культурних та 6 спортивних заходів для дітей, 5 дитячих клубів у школах, 4 тижневих табори та регулярні розвиваючі заняття, в яких загалом візьмуть участь понад 300 дітей.

  • Підготовка вчителів

Проведення 4 навчальних заходів для 80 вчителів з областей з найбільшими потребами у підтримці. Ці заходи спрямовані на збільшення свідомості про виклики та потреби дітей біженців серед вчителів та способи їх підтримки.

  • Інтеграційні та антидискримінаційні майстер-класи для культурно різноманітних класів

У рамках проєкту заплановано проведення 20 циклів інтеграційних та антидискримінаційних  майстер-класів загалом для мінімум 400 дітей. Навчання в культурно різноманітних класах проводитиметься за методикою LEGO® SERIOUS PLAY®. Метою семінарів є підтримка інтеграції дітей-біженців у нове середовище, зменшення культурних бар’єрів і побудова більш різноманітного та інтегрованого суспільства.

На заняттях обговорюватимуться виклики, з якими стикаються діти, а також здобуття необхідних навичок для подолання цих проблем. Розроблені учнями плани співпраці сприятимуть взаємодії між однолітками та інтеграції всього класу.

  • Курси для батьків

Організація 4 навчальних курсів для приблизно 80 батьків дітей, які вже навчаються в польській системі освіти. Проведення курсів допоможе батькам краще зрозуміти польську систему освіти, що, своєю чергою, дозволить їм ефективніше підтримувати своїх дітей на їхньому навчальному шляху.

  •  Мобільні консультації та підтримка

Забезпечення інформаційної підтримки для батьків та працівників навчальних закладів у сфері освіти та з питань, пов’язаних із дітьми та молоддю. В рамках проєкту передбачено проведення 100 стаціонарних консультацій щомісяця, мобільна підтримка для 20 осіб щомісяця та 80 мобільних консультацій щомісяця. Таким чином, комплексна інформаційна підтримка сприятиме зменшенню культурних бар’єрів і сприятиме взаєморозумінню між різними соціальними групами.

  • Рекомендації щодо підтримки у сфері освіти

Відповідно до польського Закону про освіту, кожна дитина-мігрант може отримати підтримку міжкультурного асистента. Незважаючи на це, більшість муніципалітетів не розглядають працевлаштування асистентів. Це не єдина проблема. Відсутні також чіткі стандарти роботи, немає визначеної заробітної плати та окреслених професійних обов’язків. Наш досвід показує, що навіть директори шкіл не знають, у чому полягають завдання міжкультурних асистентів.

Щоб розв’язати цю проблему, ми прагнемо покращити умови працевлаштування міжкультурних асистентів і підвищити обізнаність у навчальних закладах про потреби дітей-біженців. Заплановані адвокаційні заходи включають оцінку моделі працевлаштування міжкультурних асистентів у Вроцлаві, розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів щодо роботи асистентів та проведення тренінгів для інспекторів освіти.

Дії, заплановані в рамках проєкту, сприятимуть створенню більш відкритого, цілісного та свідомого суспільства, де кожна дитина матиме рівні можливості для розвитку та можливостей.


Проєкт «Екосистема підтримки дітей біженців» фінансується Save the Children International.