Projekty

Program Integracji – Razem we Wrocławiu__

Termin realizacji: 1.01.2022-31.12.2023

Główne działania w projekcie:

 • Prowadzenie Infopunktu, który skierowany jest przede wszystkim do nowych mieszkańców Wrocławia pochodzących z różnych krajów, w szczególności z krajów Europy Wschodniej. Punkt informacyjny prowadzony jest przez Instytut Praw Migrantów. W Infopunkcie dostępne jest wsparcie informacyjne w sprawach zatrudnienia, mieszkania, edukacji, różnic kulturowych i innych ważnych rzeczy dla obcokrajowców, którzy postanowili osiedlić się w stolicy Dolnego Śląska;
 • Pomoc lokalnej społeczności zainteresowanej kwestiami integracji i współtworzenia różnorodnego społeczeństwa;
 • Organizacja warsztatów i wydarzeń otwartych z dziedziny kultury i sztuki, które pomogą w integracji.

Cele projektu:

 • Ułatwienie i zwiększenie dostępu do informacji dla cudzoziemców – nowych mieszkańców Wrocławia w zakresie spraw pobytowych, legalizacyjnych, kulturowych i adaptacyjnych.
 • Zwiększenie aktywności społecznej i wzmocnienie procesu integracji międzykulturowej cudzoziemców z mieszkańcami Wrocławia poprzez organizację działań integracyjno-edukacyjnych.
 • Nabycie kompetencji międzykulturowych wśród członków społeczności lokalnej.
 • Zwiększenie gotowości do partycypacji społecznej i aktywności obywatelskiej mniejszości narodowych i etnicznych.
 • Pogłębienie integracji i zacieśnianie więzi społecznych wśród rodzin polskich i cudzoziemskich poprzez organizację działań integracyjnych i artystyczno-kulturalnych.
 • Wzmocnienie postaw otwartości i niwelowanie negatywnych nastrojów społecznych wobec zjawiska migracji.
 • Afirmowanie i propagowanie elementów kultury poszczególnych narodowości.
 • Inicjowanie i wzmacnianie dialogu międzykulturowego.
 • Integracja kulturowa mieszkańców Gminy Wrocław.
 • Promocja Wrocławia jako miasta wielokulturowego.
 • Wzajemne poznanie się Polaków i cudzoziemców zamieszkujących Gminę Wrocław.

Projekt „Razem we Wrocławiu” jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław. www.wroclaw.pl