Блог

Ви питаєте – ми відповідаємо!__

Ми знаємо як не легко пристосуватися до нових умов життя і швидко прийняти правила нової країни. Не всім одразу вдається вивчити правові засади країни та орієнтуватися у питаннях щодо побиту, праці та загальних умов життя. Саме тому ми створили збірку найголовніших питань з відповідями щодо загальних питань легального побиту та праці на території Польщі. Сподіваємось вони допоможуть вам!

УВАГА! Ця інформація не є джерелом права, вона лише відповідає чинним законодавчим нормам (стан правний на 13.09.2019). Дані питання та відповіді на них стосуються типових випадків і можуть не відповідати індивідуальним життєвим ситуаціям.

 

 1. Чи можна продовжити візу до Польщі, перебуваючи на території Польщі? 

Можливість продовження візи до Польщі, перебуваючи на території Польщі, існує, проте лише у виняткових випадках при наступних умовах:

 • це виправдано важливим професійним чи особистим інтересом іноземця або з гуманітарними міркуваннями, наслідком чого – особа не може покинути територію Польщі до закінчення дозволеного періоду перебування, охопленого візою;
 • події сталися незалежно від волі іноземця та не були передбачені в день подання заяви на національну візу;
 • обставини справи не вказують на те, що мета перебування іноземця на території Польщі буде іншою, ніж була охоплена візою;
 • немає жодних обставин, за яких може бути відмовлено у видачі візи.

Заяву на продовження візи слід подати до Воєводського Управління, за місцем проживання іноземця у Польщі.

Іноземець, який має намір продовжити термін перебування на основі візи, повинен подати заявку на продовження візи не пізніше останнього дня легального перебування, відзначеного на його візі.

Юридична підстава: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi.

 

 1. Чи можна, маючи біометричний паспорт, після закінчення терміну дії візи, без виїзду з території Польщі залишитись в рамах днів безвізового руху?

Якщо іноземець перебуває на території Польщі на підставі національної візи або дозволу на перебування, а також має біометричний паспорт, в такому випадку можливо продовжити перебування (без необхідності виїзду) як короткочасне перебування у безвізовому режимі після закінчення довгострокового перебування (тобто до 90 днів протягом 180-денного періоду), за умови, що раніше не було використано відповідні дні короткочасного перебування.

Важливо: оскільки коротко- та довготривалі побути на території країн Шенген не сумуються, безвізовий рух автоматично оновлюється тоді, коли іноземець отримує національну візу типу D або ж карту побиту.

Юридична підстава: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks Graniczny Schengen).

 

 1. Чи можна, маючи національну візу до Польщі, в’їжджати також і до інших країн зони Шенген?

Маючи національну візу (візу типу D), можна подорожувати в межах країн зони Шенген до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Юридична підстава: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks Graniczny Schengen).

 

 1. Коли можна подавати документи на дозвіл на перебування (karta pobytu)?

Документи для отримання дозволу на перебування в Польщі повинні бути подані до відповідного Воєводського Управління, за місцем проживання особи, не пізніше останнього дня легального перебування. 

При поданні документів особисто, в терміни та при відсутності в документах формальних недоліків – до закордонного паспорту іноземця вноситься штамп, який надає право перебувати на території Польщі до дати прийняття рішення, навіть незважаючи на те, що й термін перебування по візі або в рамах безвізових днів закінчився.

Юридична підстава: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

 1. Чи можна подорожувати до інших країн ЄС під час очікування дозволу на перебування в Польщі (karta pobytu)?

При поданні документів особисто, в терміни та при відсутності в документах формальних недоліків – до закордонного паспорту іноземця вноситься штамп, який надає право перебувати на території Польщі до дати прийняття рішення. Цей штамп не дає права подорожувати до інших країн зони Шенген чи Європейського Союзу. 

На підставі штампа в паспорті іноземець може виїхати до своєї країни походження, але на цій підставі повернутися до Польщі особа не зможе. Для в’їзду до Польщі необхідно тримати отримати візу або в’їхати в рамах наявних днів безвізового руху.

Юридична підстава: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

 1. Які документи дають право легальної праці на території Республіки Польща?

Громадяни країн, що не входять до ЄС, та перебувають на території Польщі в режимі безвізового руху, на підставі візи (яка видана з метою праці) або дозволу на проживання на визначений період часу мають право працювати, за умови, якщо мають дозвіл на роботу.

Можливість легальної праці дають документи:

 1. Декларація про намір надання роботи іноземцеві (Oświadczenie o powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi ) – запрошення на роботу для іноземців, яке реєструється у повітовому управлінні праці за поданням роботодавця, що дає право на виконання несезонних робіт на період 6 місяців протягом 12 місяців.
 2. Дозвіл на роботу (Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca typ A) – запрошення на роботу для іноземця, видане компетентними органами за поданням роботодавця, яке дає право на виконання робіт на території Польщі від 3 місяців до 3 років.
 3. Дозвіл на сезонну роботу (тип S) – видається на підставі заяви роботодавця та дає право на виконання робіт у сферах, що визнані сезонними, на 9 місяців протягом календарного року.
 4. Крім вищезазначеного, існують дозволи на роботу типу В (для іноземців, які виконують обов’язки в управлінні, є генеральним партнером або представником організації); типу С, D, E (у випадку делегування іноземця на територію Польщі)

Юридична підстава: Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

 

 1. Які документи є необхідними для отримання дозволу на тимчасове перебування (karta czasowego pobytu)?

Для отримання дозволу на тимчасове перебування іноземець до відповідного Воєводського управління, за місцем проживання, має скласти наступні документи:

 1. 3 екземпляри належно заповненої заяви (wniosek);
 2. 4 фотокартки розміром 35×45 мм;
 3. Ксерокопія діючого закордонного паспорту;
 4. Квитанція оплати державного збору.
 5. Документи, які підтверджують відповідну мету видання дозволу на тимчасове перебування (праця, навчання, возз’єднання з родиною тощо).
 6. Документ, що підтверджує наявність медичного страхування.
 7. Ксерокопія договору оренди житла у Польщі.

Юридична підстава: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

 1. Чи може дружина отримати дозвіл на постійне перебування (karta stałego pobytu), якщо її чоловік вже має карту постійного перебування (karta stałego pobytu) в Польщі?

Якщо чоловік має дозвіл на постійне перебування у Польщі, його дружина має право на «возз’єднання сім’ї». За відповідною підставою дружина може отримати лише дозвіл на тимчасове перебування (karta czasowego pobytu) в Польщі.

Дозвіл на тимчасове перебування на підставі «возз’єднання сім’ї» може бути виданий максимально на 3 роки.

Юридична підстава: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

 1. Чи можна, маючи дозвіл на перебування (karta pobytu) в Польщі, поїхати до Великої Британії без отримання відповідної візи?

Дозвіл на перебування, виданий Польщею, не дає права в’їзду в країни за межами зони Шенген. Оскільки Великобританія не належить до країн-учасниць зони Шенген, дозвіл на перебування, виданий Польщею, не дає права іноземцеві в’їжджати на її територію навіть у туристичних цілях. Необхідно отримати британську візу, перш ніж в’їхати до Великобританії.

Юридична підстава: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks Graniczny Schengen).

 

 1. В чому різниця між дозволом на постійне перебування (karta stałego pobytu) та дозволом на перебування довготермінового резидента ЄС (karta rezydenta długoterminowego UE)?

У Польщі існує два види дозволів на постійне перебування: 

1) дозвіл на постійне перебування; 

2) дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС. 

Обидва види дозволів наділяють іноземця однаковими правними можливостями, відрізняються лише за критеріями, необхідними для їх отримання.

Наведені види дозволів видаються на невизначений термін (безстроково). Однак термін дії документа, що підтверджує отриманий дозвіл (карта перебування), відрізняється. Картка постійного перебування діє протягом 10 років з дати її видачі, а дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС – 5 років. 

На підставі обох дозволів на перебування, виданих у Польщі, іноземець не має права працювати в іншій країні, ніж Польща. 

Юридична підстава: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

 

 1. Що вважається безперервним перебуванням (pobyt nieprzerwany) на території Польщі? 

Перебування вважається безперервним у тому випадку, якщо жодна з перерв в ньому не була довшою за 6 місяців, а всі перерви в сумі не перевищили 10 місяців.

Виняток становлять наступні обставини:

1) виконання іноземцем професійних обов’язків або виконання ним робіт за межами території Республіки Польща за договором, укладеним з роботодавцем, адреса реєстрації якого знаходиться на території Польщі, або

2) у якості супроводу іноземця, про якого йдеться у пункті 1, його дружиною або неповнолітня дитина, або

3) особлива особиста ситуація, що вимагає присутності іноземця поза територією Польщі і триває не більше 6 місяців, або

4) поїздка за межі території Польщі з метою проходження стажування або

участі в заняттях, що проходять під час навчання в польському навчальному закладі.

Юридична підстава: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.