Blog

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?__

W sytuacjach urzędowych często potrzebne są tłumaczenia dokumentów. Zwykłe tłumaczenie może okazać się niewystarczające. W takiej sytuacji trzeba zwrócić się do tłumacza przysięgłego.

Jaka jest różnica między tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego a zwykłym tłumaczeniem?

Zwykłe tłumaczenie nie zostanie gorzej wykonane czy też nie będzie zawierać błędów. Różnica wynika z tego, że tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność cywilną za swoją pracę.

Tłumaczenia przysięgłe może wykonać jedynie osoba posiadająca niezbędne uprawnienia, potwierdzającą pieczęć oraz musi zostać zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły zajmuje się pisemnym tłumaczeniem dokumentów. Zatem wszelkie dokumenty, które muszą Państwo złożyć w urzędzie, banku, u notariusza, prawnika, muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Tego typu tłumaczenie nazywa się przekładem uwierzytelnionym, w mowie potocznej nazywane jest tłumaczeniem przysięgłym.

Ten dokument ma wartość urzędową tylko wtedy, gdy na każdej ze stron znajduje się pieczęć tłumacza i jego podpis. Na tłumaczeniu powinna pojawić się także informacja o tym, czy zostało ono sporządzone na podstawie oryginału czy odpisu.

Nie każda osoba dobrze znająca język polski może zostać tłumaczem przysięgłym. Taka osoba musi spełniać także następujące warunki:

  • być obywatelem polski lub państwa członkowskiego UE, EFTA;
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie mieć na swoim koncie wyroków za przestępstwa;
  • posiadać co najmniej tytuł magistra;
  • zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

Kiedy wszystkie z powyższych warunków są spełnione, kandydat zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych i otrzymuje pieczęć.

Listę tłumaczy przysięgłych z języka ukraińskiego bądź rosyjskiego we Wrocławiu można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://arch-bip.ms.gov.pl/…/lista-tlumaczy-przysieglych/