Blog

Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia__

Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia

Dyskryminacja jest zjawiskiem polegającym na bezpłatnym różnicowaniu osób ze względu na nieistotną w danych okolicznościach cechę. Najczęstszą przyczyną dyskryminacji jest płeć, wiek religia, rasa, narodowość, wyznanie i orientacja seksualna.

Jeżeli chodzi o dyskryminację w pracy, to możemy wyróżnić dyskryminację pośrednią i dyskryminacją bezpośrednio.

  1. Dyskryminacja bezpośrednia

Jest łatwiejsza do uchwycenia. Polega ona na różnicowaniu ze względu na cechę, która już na pierwszy rzut oka jest nieistotna ze względu na wykonywaną pracę. Dyskryminacja może mieć miejsce już w momencie rekrutacji do danej pracy. Ogłoszenia, w których widzimy napis „zatrudnię barmana” bądź „zatrudnię kelnerkę”  już na tym etapie są dyskryminujące ze względu na płeć. Podobna sytuacja może mieć miejsce, Kiedy ogłoszenie będzie zawierać informację o zatrudnieniu Polaka bądź zatrudnieniu Ukraińca.

      2. Dyskryminacja pośrednia

Jest trudniejsza do wykrycia, częstokroć ciężko zauważyć w trakcie naboru bądź czytani ogłoszenia o pracę, a o wiele łatwiej spotkać już w trakcie wykonywania pracy. W tym rodzaju dyskryminacji chodzi o to, że na pierwszy rzut oka jakaś cecha nie wiąże się z dyskryminacją, ale wymógł spełniania jej, jest niepotrzebny do realizacji określonych zadań. Częstym przykładem podawanym przy tej okazji jest posiadanie prawa jazdy. Jeżeli jest to bezwzględny wymóg pracodawcy, aby mieć uprawnienia do prowadzenia pojazdów, to należy się zastanowić czy istnieją jakiekolwiek obiektywne okoliczności związane ze stanowiskiem pracy wymagające posiadanie tego typu uprawnień. 

Dyskryminacja pośrednia bardzo często wiąże się też z wysłaniem na dodatkowe szkolenia, czy z awansami. Jeżeli w trakcie procedury awansowej osoba została pominięta to ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy powodem były gorsze kompetencje w porównaniu z innymi pracownikami, czy też potencjalna dyskryminacja. Dlatego zawsze oskarżenia o dyskryminację pośrednio wymagają kontaktu ze specjalistą i dogłębnej analizy sytuacji.

 

Pomimo tych wszystkich trudności należy jednak zwracać uwagę na wszelkie przejawy dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej w miejscu pracy. Ponieważ nawet kiedy dyskryminacja nie jest wymierzona bezpośrednio w nas, to przyzwolenie na nią prowadzi do patologizacji rynku pracy.


Bezpieczna przystań

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

restart