Blog

Podsumowanie projektu Saksonia: 100 tys. euro wsparcia dla ukraińskich uchodźców i 500 osób z dachem nad głową!__

Akcja “SAVE UKRAINE”, koordynowana przez Fundację Ukraina, pozyskuje coraz większe wsparcie od lokalnych i międzynarodowych partnerów. Na początku marca otrzymaliśmy od Kraju Związkowego Saksonii dotację na pomoc materialną dla uchodźców z Ukrainy – dzielimy się zatem naszym wspólnym sukcesem w realizacji tego projektu.

7 marca 2022 r. Saksońska Minister ds. Europy Katja Meier przekazała Fundacji Ukraina dotację w wysokości 100 tys. euro w imieniu Kraju Związkowego Saksonii. Kwota ta została przeznaczona na pomoc uchodźcom z Ukrainy przybywającym na Dolny Śląsk. Wydzielone środki finansowe umożliwiły zaspokojenie podstawowych potrzeb i zakup niezbędnych artykułów osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną.

Dotacja została przekazana na ręce przedstawicieli zarządu Fundacji Ukraina – Artemowi Zozulii i Igorowi Lisinowi. Następnie, wraz z Konsulem Generalnym Ukrainy Jurijem Tokarem, omówiona została aktualna sytuacja ukraińskich uchodźców w Polsce, których liczba przekroczyła już dwa miliony osób. Zdecydowana większość z nich to kobiety, dzieci i osoby starsze, a wielu z nich zatrzymało się we Wrocławiu i okolicach. Postanowiliśmy zatem skoncentrować nasze działania wokół koordynacji pobytu tych osób na terytorium naszego regionu. 

Przekazaną dotację Fundacja Ukraina przeznaczyła na wyposażenie ośrodków dla uchodźców w pięciu miastach na Dolnym Śląsku: Jelczu-Laskowicach, Wałbrzychu, Świdnicy, Oławie oraz Wrocławiu. Łącznie programem wsparcia uchodźców zostały objęte około 500 osób,  których udało nam się zabezpieczyć wszystkimi niezbędnymi rzeczami dla tymczasowego pobytu na łączną kwotę  425,421.72 zł. Przedstawiamy więc krótkie podsumowanie przeprowadzonej działalności dla każdego z wybranych ośrodków.

Dla wyposażenia ośrodka w Jelczu-Laskowicach zostało wydano 95,464.12 zł, co pomogło zabezpieczyć komfortowy pobyt dla 100 osób. Nasze działania obejmowały w większości  zakup i dostarczenie do placówki mebli do pokojów, sprzętu i mebli kuchennych, sprzętu AGD, w tym: 50 łóżek piętrowych; po 100 materaców, kompletów pościeli, prześcieradeł, poduszek oraz kołder; po 4 pralki, kuchni elektrycznych oraz lodówki; 1 pralko-suszarka.

Dla wyposażenia ośrodka uchodźczego w Wałbrzychu wydaliśmy łącznie 83,726.90 zł. Zakupione na tę kwotę przedmioty zabezpieczyły komfortowy pobyt dla 50 osób zamieszkałych tam. Do ośrodka zostały dostarczone: po 50 łóżek, materaców oraz stelaży do łóżek, 4 pralki, 4 lodówki; 2 kuchenki mikrofalowe; 2 zmywarki, 2 telewizory, 20 szaf, 30 szafek nocnych, 15 komód, 6 zestawów kuchennych oraz pozostałe drobne kuchenne wyposażenie.

Ośrodek dla uchodźców w Świdnicy jako największy, przyjął 190 osób i dlatego potrzebował większego wsparcia finansowego – a mianowicie 131,991.70 zł.  W celach zabezpieczenia komfortowego pobytu uchodźców w tym miejscu zakupiliśmy: 250 prześcieradeł, kompletów pościeli oraz ręczników; 200 poduszek i kołder; po 10 lodówek, pralek, pralko-suszarek, czajników elektrycznych, zestawów kuchennych; 50 łóżek piętrowych; 8 kuchenek elektrycznych, 5 żelazek i odkurzaczy, 3 zmywarki oraz pozostałe drobne kuchenne wyposażenie.

Dla wyposażenia ośrodka dla uchodźców w Oławie zostało wydano 103.821.02 zł, co pomogło zabezpieczyć komfortowy pobyt dla 100 osób. Nasze działania obejmowały w większości zakup i dostarczenie do placówki mebli do pokojów, sprzętu i mebli kuchennych, sprzętu AGD, w tym: 90 łóżek i kompletów pościeli; 60 materaców i stelażów do łóżka; 40 komód; 30 krzeseł;  18 regałów; 8 lodówek; 12 stołów; 6 mikrofalówek, pralek oraz kuchenek elektrycznych; 3 kuchenki gazowe; 10 odkurzaczy.

We Wrocławiu pomogliśmy z wyposażeniem świetlicy muzycznej przy placu Biskupa Nankiera, prowadzącej darmowe warsztaty dla ukraińskich dzieci, rodziny których uciekły przed wojną. Łącznie pomocą zostały objęte 40 osób. By zabezpieczyć przebieg zajęć, zakupiliśmy niezbędne rzeczy według otrzymanej listy na 10,417.98 zł, w tym: żelazko, zlew, drukarkę, deskę do prasowania, odkurzacz, pianino cyfrowe, kuchnia gazowo – elektryczna, suszarka do prania. 

Na zakończenie raportu dotyczącego przeprowadzonej przez nas pracy i dalszych zamiarów, chcemy serdecznie podziękować rządowi Kraju Związkowego Saksonii za wsparcie finansowe naszych działań. W tych trudnych czasach jeszcze bardziej stawiamy na współpracę, bo wierzymy, że razem możemy więcej!

Więcej informacji o działaniach w ramach projektu “Saksonia” możecie znaleźć pod poniższymi linkami: