Blog

Przekraczamy bariery razem! Witajcie nowy projekt “Praca bez granic”__

Przedstawiamy Waszej uwadze projekt realizowany przez Fundację Ukraina we współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy i mający na celu pomóc w  znalezieniu pracy i integracji cudzoziemców  zamieszkałych na Dolnym Śląsku. Szczegóły dotyczące projektu znajdziecie w artykule poniżej.

 

Dla kogo ten projekt i na czym polega?

Projekt jest przeznaczony dla cudzoziemców z państw trzecich legalnie przebywających w Polsce, w tym min. 50% uczestników projektu będą stanowili obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Ze względu na sytuację społeczno-polityczną wynikającą z konfliktu zbrojnego w Ukrainie, ruchy migracyjne związane z napływem do Polski dotyczą przede wszystkim kobiet i dzieci. Z tego powodu założono, że uczestnikami projektu będą w dużej mierze kobiety – cudzoziemki, matki dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, dla których zaplanowano opiekę podczas udziału ich rodziców w projektowych aktywnościach.

Realizacja projektu „Praca bez granic” będzie się odbywała  w okresie 1 sierpinia 2022 – grudzień 2023 na terenie Dolnego Śląska, głównie we Wrocławiu, a także Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu oraz w razie zapotrzebowania – w mniejszych miejscowościach Dolnego Śląska.

W ramach projektu zaplanowana no kilka form wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe;
  • szkolenia, kursy, warsztaty;
  • konsultacje indywidualne z prawnikiem, doradcą zawodowym lub specjalistą ds. Przedsiębiorczości;
  • profilowanie zawodowe;
  • vouchery na szkolenia/kursy zawodowe;

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z jednej lub kilku form wsparcia.

 


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY

Integracja cudzoziemców na rynku pracy i w społeczeństwie w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej”.