Blog

Wsparcie dla migrantów w Pleszowie__

W Gminie Pleszew według nieoficjalnych danych mieszka ponad 1000 cudzoziemców – stają się coraz bardziej zauważalną częścią lokalnej społeczności. Z tego powodu Gmina we współpracy z Fundacją Ukraina i Instytutem Praw Migrantów zainicjowała szereg działań, mających usprawnić wzajemną integrację cudzoziemców i rodowitych mieszkańców oraz wesprzeć migrantów w organizacji pobytu w Polsce. O podejmowanych działaniach przeczytacie w artykule.

  

Zadanie nr 1 – przeszkolić kadrę

Jesienią ubiegłego roku Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie we współpracy z Urzędem Miasta zaprosili prawnika Fundacji Ukraina do przeprowadzenia szkolenia z zakresu podstawowych kwestii pracy i pobytu migrantów w Polsce. Adresatami szkolenia byli przedstawiciele służb mundurowych, w tym policji i straży miejskiej, urzędu gminy, PUP oraz szeroko pojęci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają cudzoziemców, m.in. z branży transportowej, przemysłowej i rolnej. 

Omówione zostały zagadnienia z zakresu legalizacji pobytu, pracy oraz wybrane kwestie funkcjonowania migrantów w Polsce, takie jak zameldowanie czy uzyskanie numeru PESEL.

Mocny nacisk w czasie szkolenia został położony na tryb i sposób zatrudnienia migrantów ze względu na liczną obecność przedsiębiorców. 

Po ustaniu pandemii miasto planuje przeszkolić urzędników także w kwestii obsługi mieszkańców – cudzoziemców, co sprawi, że Urząd Miasta Pleszewa będzie nie tylko miejscem “załatwienia spraw”, lecz również wsparcia informacyjnego dla nowych mieszkańców Pleszewa.

Bezpłatna pomoc prawna – miasto wyciąga pomocną rękę

Adaptując się w nowej rzeczywistości migranci często mają wątpliwości i szukają porad. Gmina Pleszew przy współpracy z Instytutem Praw Migrantów z Wrocławia wyciąga pomocną rękę. 

W każdy drugi wtorek miesiąca od 12:00 do 18:00 w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Bolesława Krzywoustego 3 w Pleszewie organizowane są bezpłatne konsultacje prawne dla migrantów, 12 lutego 2021 r. będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania w następującym zakresie:

– legalizacja pobytu (pobyt stały, pobyt czasowy, na podstawie małżeństwa, połączenie z rodziną, pieczątka w paszporcie), 

– otwarcie biznesu dla cudzoziemców,

– legalizacja pracy (postojowe, niewypłacanie wynagrodzenia, zatrudnienie w czasie pandemii COVID-19, tarcze antykryzysowe),

– meldunek, PESEL,

– rozliczenie PIT,

– zawarcie małżeństwa,

– państwowy egzamin z języka polskiego,

– kupno i wynajem nieruchomości; 

Konsultacje są przeznaczone dla obywateli państw trzecich i prowadzone są indywidualnie z prawnikami Instytutu Praw Migrantów. Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy pod numerem telefonu +48 664 054 396.

W planach kompleksowe działania

Długofalowym celem gminy Pleszew jest opracowanie planu zintegrowanych działań, które będą stwarzać przyjazną i otwartą przestrzeń miejską, gdzie będą wspólnie mieszkać obywatele polscy i migranci. 

“Chodzi o proaktywny plan rozwoju miasta z uwzględnieniem zmieniającej się demografii miasta i coraz większej liczby mieszkańców pochodzących z zagranicy. Obecnie Instytut Praw Migrantów wspiera Pleszew w opracowaniu takiego planu i już niedługo będzie można  zobaczyć tego owoce” – tłumaczy Bartłomiej Potocki, kierownik Instytutu.

Przypominamy, że Instytut Praw Migrantów został powołany przez Fundację Ukraina i Konsulat Honorowy Ukrainy we Wrocławiu w listopadzie 2020 r. Jest to pierwsza w Polsce jednostka, która kompleksowo odpowiada na na potrzeby migrantów i wdraża szeroką gamę działań, które pomogą migrantom poczuć się pełnoprawną częścią społeczeństwa oraz być postrzeganymi w taki sposób przez społeczeństwo przyjmujące. 

W ofercie IPM – konsultacje informacyjne i specjalistyczne (psycholog, prawnik, doradca zawodowy), publikacje eksperckie, współpraca z organizacjami i organami zajmującymi się migrantami, działalność szkoleniowa dot. migracji i trzeciego sektora, więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.instytutpm.eu.

Bądź w kontakcie z Fundacją Ukraina! 

Obserwujcie nas na stronach społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi projektami i wydarzeniami Fundacji Ukraina! 

Facebook: https://www.facebook.com/CUKR.Wroclaw/ i https://www.facebook.com/fundacja.ukraina/.

Instagram: https://www.instagram.com/cukr.wroclaw/.   

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9Afcq5gYybQwMTOvfeGXg