Documentation

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie finansowe 2019 Fundacja Ukraina [2.94 MB]
Sprawozdanie finansowe 2013 Fundacja Ukraina [16.78 MB]
Statut_Fundacja Ukraina [639.12 KB]
Sprawozdanie z działalności Fundacji Ukraina 2019 [369.89 KB]
Sprawozdanie z działalności Fundacji Ukraina 2018 [3.51 MB]
Sprawozdanie finansowe Fundacja Ukraina 2018 [1.57 MB]
Sprawozdanie finansowe FU 2017 [154.84 KB]
Sprawozdanie z działalności Fundacji UKRAINA 2017 [591.12 KB]
Sprawozdanie Finansowe FU 2016 [6.05 MB]
Sprawozdanie z działalności Fundacji UKRAINA 2016 [3.87 MB]
Sprawozdanie Finansowe FU za 2015 rok [5.95 MB]
Sprawozdanie z działalności Fundacji UKRAINA 2015 [2.39 MB]
Sprawozdanie finansowe FU 2014 [10.15 MB]
Sprawozdanie z działalności Fundacji UKRAINA 2014 [373.56 KB]
Sprawozdanie z działalności Fundacji UKRAINA 2013 [127.23 KB]

Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201
50-079 Wrocław

tel. +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu