Projekty

Sport Trainers Squared (STS)__

Termin realizacji: 01.01.2023 - 31.06.2025

Główne działania w projekcie:

Sport Trainers Squared to międzynarodowy projekt partnerski, przygotowujący migrantów do roli trenerów sportowych, który zakłada przygotowanie i upowszechnienie programu szkoleniowego online pozwalającego na nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych. Współpraca międzynarodowego Konsorcjum w ramach projektu STS ma na celu zwiększenie partycypacji migrantów w sporcie oraz nabywania i/lub podniesienie kompetencji trenerów, instruktorów sportu w zakresie metodologii – Edukacja przez sport (ETS).Projekt zakłada stworzenie kursu szkoleniowego online zwiększającego dostępność nieformalnego kształcenia kadr sportu w odniesieniu do dwóch grup docelowych projektu:

 • Migrantów chcących nabyć i/lub podnieść kompetencje zawodowe jako trenerów/instruktorów sportowych.
 • Trenerów/instruktorów sportowych chcących podnieść kompetencje zawodowe w zakresie trenowania migrantów.

Projekt Sport Trainers Squared skupi się na poniższych celach:

 1. Identyfikacji 24 metod i praktyk, które mogą być wykorzystane do przygotowania migrantów do zostania trenerami sportowymi oraz przekształcania zidentyfikowanych metod w format szkoleniowy.
 2. Identyfikacji istniejącej wiedzy trenerów sportowych (należących do „sportów zespołowych”) w celu szkolenia migrantów i opracowania kursu online w oparciu o ich potrzeby.
 3. Wzmocnieniu pozycji migrantów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i przygotowanie ich do zostania instruktorami sportu poprzez metodologię Edukacji poprzez sport (ETS).

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez:

 • Badania międzykrajowe w celu zidentyfikowania potrzeb grup docelowych: migrantów i trenerów sportowych.
 • Program edukacyjny dla trenerów sportowych i edukatorów „sportów zespołowych”, którzy są zainteresowani pracą z migrantami w każdym kraju partnerskim.
 • Kurs online, który da szansę ukończenia szkolenia i otrzymania certyfikatu również innym trenerom sportowym.
 • Działania wzmacniające wdrażane przez przeszkolonych trenerów sportowych z lokalnymi migrantami.

Efekty:

Podczas 30-miesięcznego okresu realizacji projekt STS będzie miał bezpośredni i pośredni pozytywny wpływ na co najmniej:

 1. 30 trenerów sportowych pracujących z migrantami testujących program edukacyjny,
 2. 120 migrantów zainteresowanych zostaniem instruktorami sportu, testujących format szkolenia,
 3. 300 uczestników krajowych wydarzeń upowszechniających.

Project no.: ERASMUS-SPORT-2022-SCP-101090926

Projekt sfinansowany jest ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

DPUE Logo