Wesprzyj Nas

Odkryj możliwości wsparcia projektów Fundacji Ukraina__

Chcesz wesprzeć nasze inicjatywy?

Poznaj sposoby wsparcia działań naszej organizacji, która realizuje działania na rzecz integracji uchodźców i migrantów na Dolnym Śląsku, oraz prowadzi akcje charytatywne na rzecz Ukrainy. Wśród możliwości wsparcia znajdziesz projekty poświęcone adaptacji dzieci uchodźców, przekazaniu żywności do osób z Ukrainy z najbardziej poszkodowanych terytorium oraz mnóstwo innych wartościowych inicjatyw.

W jaki sposób możesz przyczynić się do naszych działań?

Informacja dla darczyńców indywidualnych__

Zbiórka “Save Ukraine”

Zebrane podczas akcji środki będą przeznaczone na wsparcie Ukrainy oraz na potrzeby uchodźców z Ukrainy.

Projekt „HELP UA PACKAGE”

Projekt „HELP UA PACKAGE” ma na celu dostarczenie produktów żywnościowych ofiarom rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy.

Darowizny rzeczowe

W ramach akcji “SAVE UKRAINE”, działania której skupiają się na pomocy mieszkańcom regionów dotkniętych wojną i jednostkom wojskowym

Fani Mani

Rób zakupy i pomagaj! Fundacja Ukraina współpracuje z serwisem FaniMani.pl, dzięki któremu osoby robiące zakupy przez Internet mogą pomagać wybranym organizacjom.

1, 5% podatku

Wesprzyj nasze działania podczas rozliczenia PIT!  Przekaż 1,5% podatku na rzecz Fundacji Ukraina.

Wspomóż naszą zbiórkę darowizną przez serwis PayU

Wspomóż naszą zbiórkę darowizną przez serwis PayPal

Wspomóż naszą zbiórkę darowizną przez serwis BLIK

Informacja dla partnerów biznesowych__

Jako organizacja pozarządowa działamy na polskim rynku od dziesięciu lat, odnosząc sukcesy i zyskując rozpoznawalność nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami.

Dotychczas udało nam się pozyskać wsparcie kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych organizacji biznesowych, jak również lokalnych i regionalnych władz. Zyskaliśmy także zaufanie instytucji administracji państwowej. Współpracujemy z Urzędem Miejskim we Wrocławiu, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu.

Jesteś właścicielem lub przedstawicielem firmy albo organizacji pozarządowej?

Odkryj trzy sposoby, w jakie Twoja organizacja może zaangażować się:

Wdrożenie programu wsparcia korporacyjnego

Jeśli podzielasz nasze wartości, dołącz do nas w tworzeniu programu wsparcia, który najlepiej odpowiada Twojej firmie.

Program zaangażowania pracowników.

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana promowaniem wolontariatu wśród pracowników, możemy pomóc w osiągnięciu tego celu.

Wsparcie finansowe oraz darowizny rzeczowe

Jeśli chcesz nas wesprzeć, masz możliwość jednorazowej darowizny lub wyboru stałego wsparcia wybranego programu, jednocześnie wspierając nasze główne inicjatywy.

Jakie cele możemy wspólnie osiągnąć?

Wsparcie edukacyjne

Wspieranie edukacji oraz rozwoju umiejętności dla migrantów i uchodźców potrzebujących wsparcia.

Wsparcie psychologiczne

Działania wspierające osoby, które doświadczyły traumy związanej z wojną lub migracją.

Wpływ na dziedzinę różnorodności i włączenia

Współpraca z nami może pomóc w budowaniu bardziej różnorodnych i inkludujących miejsc pracy oraz społeczeństw.

Poprawa szans zatrudnienia

Organizujemy szkolenia zawodowe wspierające rozwój umiejętności migrantów, zwiększając ich szanse na znalezienie zatrudnienia i poprawiając ich sytuację ekonomiczną.

Wsparcie w procesie integracji społecznej

Pomoc uchodźcom i migrantom w integrowaniu się w nowe środowisko kulturowe i społeczne. Pokonywanie stereotypów i uprzedzeń w społeczeństwie przyjmującym.

Wsparcie w uzyskaniu statusu prawnego

Ułatwienie uzyskania statusu prawnego, eliminując wiele problemów i niepewności związanych z procesem legalizacji pobytu.

Promocja tolerancji i akceptacji

Promujemy wartości takie jak tolerancja, akceptacja różnorodności i równość we wszystkich naszych działaniach, co może wpłynąć na społeczeństwo jako całość.

Redukcja wykluczenia społecznego

Poprzez zapewnianie wsparcia finansowego, edukacyjnego i zawodowego.

Wsparcie dla uchodźców dotkniętych wojną

Udzielanie pomocy uchodźcom, którzy doświadczyli traumy wojny oraz dostarczanie niezbędnej pomocy humanitarnej, takiej jak żywność, schronienie i opieka medyczna.

Dlaczego warto współpracować z nami?

We współpracy kierujemy się zasadami przejrzystości i klarowności. Oto nasze główne atuty:

 • Wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół.
 • Zwinne i elastyczne podejście do zarządzania projektami.
 • Dobra reputacja i wysoki poziom rozpoznawalności w sektorze non-profit w Polsce.
 • Szeroka sieć współpracy z instytucjami rządowymi i komercyjnymi w całej Polsce.
 • Zdolność do zarządzania kryzysowego i sprawne zarządzanie strukturami.
 • Realizacja udanych projektów długoterminowych.
 • Przejrzystość działań i raportowania.
 • Produktywna współpraca z międzynarodowymi gigantami przemysłowymi:
Dolby Digital Logo
Nokia Logo
Hewlett Packard Logo
Volvo Logo
BNY Logo
Support Us Fundacja
Support Us Fundacja
Support Us Fundacja

Co dotychczas osiągnęliśmy?

Support Us Fundacja

Dzięki wsparciu naszych darczyńców i partnerów biznesowych w 2022 roku udało nam się:

 • przeprowadzić ponad 5000 godzin kursów językowych wspierających uchodźców w procesie adaptacji i integracji. Dowiedz się więcej
 • zapewnić ponad 15 000 godzin wsparcia dla dzieci uchodźców i migrantów w 32 szkołach, zatrudniając 48 asystentów międzykulturowych. Dowiedz się więcej
 • zapewnić wsparcie informacyjne dla ponad 35 000 uchodźców. Dowiedz się więcej
 • dostarczyć ponad 5100 paczek pomocy humanitarnej do Ukrainy, wraz z 2100 tonami pomocy humanitarnej, 10 specjalistycznymi pojazdami (w tym wozami strażackimi, karetkami i pojazdami ewakuacyjnymi).

Dodatkowo, dostarczyliśmy ponad 1000 apteczek pierwszej pomocy, wspieraliśmy naprawę schronów bombowych oraz przyczyniliśmy się do odbudowy szkoły uszkodzonej przez ataki rakietowe. Te liczby odzwierciedlają nie tylko nasze osiągnięcia, ale także konkretne życia, które udało nam się uratować dzięki hojności i wsparciu naszych partnerów korporacyjnych.

Wspólnie z Państwem zorganizowaliśmy ponad 605 wydarzeń związanych z adaptacją i integracją, przyczyniając się do walki z marginalizacją i dyskryminacją.

Support Us Fundacja

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt pod adresem:

fundraising@fundacjaukraina.eu