Działalność

Skovoroda Fest__

Skovoroda Fest Logo

SKOVORODA FEST – to festiwal organizowany od 2020 roku dla mieszkańców Wrocławia przez Fundację Ukraina. Wydarzenie jest okazją do międzykulturowej twórczej integracji Wrocławian, poznania współczesnej ukraińskiej i polskiej kultury, prezentacji inicjatyw kulturalnych, które powstają we Wrocławiu.

Jaką wartość niesie idea SKOVORODA FEST?

Grigorij Skovoroda był humanistą znanym nie tylko w Ukrainie, ale i w całej Europie. Na promowanych przez niego wartościach wychowywały się pokolenia Ukraińców i wychowywać będą się także kolejne. O pokój, wolność ducha, progresywność, bezcenność ojczyzny, edukację narodu walczą teraz ukraińscy żołnierze, którzy są częścią naszych rodzin i kręgu naszych bliskich przyjaciół. Dlatego festiwal nosi imię geniusza z Ukrainy, prawdziwego patrioty, praktycznego źródła mądrości dla ludzi współczesnych.

Więcej informacji o poprzedniej edycji festiwalu znajdziecie pod linkiem:

Skovoroda Fest 2023