Działalność

Wrocławska Grupa Branżowa ds. Migracji i Społeczeństwa Różnorodnego Kulturowo__

Poznaj naszą nową inicjatywę! 

Fundacja Ukraina dołączyła do Wrocławskiej Grupy Branżowej ds. Migracji i Społeczeństwa Różnorodnego Kulturowo, wzmacniając tym samym lokalną współpracę organizacji działających w obszarze migracji i międzykulturowości na terenie miasta i regionu. 

Wrocławska Grupa Branżowa ds. Migracji i Społeczeństwa Różnorodnego Kulturowo to przestrzeń lokalnej współpracy organizacji działających w obszarze migracji i międzykulturowości na terenie miasta oraz regionu. Grupa pracuje na rzecz skutecznego procesu włączania migrantek i migrantów w różne przestrzenie życia społeczno-ekonomicznego.

Nasze cele: 

Celami Grupy są m.in.: wytwarzanie i dostarczanie wiedzy eksperckiej, jakościowych opinii oraz rekomendacji dla instytucji miejskich i regionalnych, współtworzenie strategicznych dokumentów i lokalnych polityk publicznych, wypracowanie wspólnych stanowisk, sieciowanie się, wzajemne wspieranie.

Wrocławska Grupa Branżowa ds. Migracji i Społeczeństwa Różnorodnego Kulturowo powstała z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA we współpracy ze Stowarzyszeniem Białoruski Związek Solidarności, Fundacją Dom Pokoju, Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej, Fundacją Kalejdoskop Kultur, Stowarzyszeniem Kultura Równości, Instytutem Praw Migrantów, Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym, Fundacją Ukraina, Stowarzyszeniem Żółty Parasol i Partnerzy (Sieć Centrów Aktywności Lokalnej).

Masz pytania lub propozycje dotyczące współpracy? 

Skontaktuj się z nami: grupadsmigracji@gmail.com

Działamy razem na rzecz rozwoju społeczeństwa!