Działalność

Centrum Wsparcia Uchodźców__

CWU Logo

Centrum powstało na dworcu PKP we Wrocławiu, w miejscu w którym Ukraińcy przybywający do Polski kończą jeden dzień, a zaczynają zupełnie inny etap swojej podróży. 

W ramach naszych działań zapewniliśmy noclegi, ciepłe posiłki, odzież i artykuły pierwszej potrzeby setkom tysięcy osób. Udzielaliśmy informacji 24h/dobę 7 dni w tygodniu.

Zorganizowaliśmy konsultacje prawne dotyczące legalizacji pobytu w Polsce, doradztwo w kwestii znalezienia lokum oraz zatrudnienia na Dolnym Śląsku.

Nasza działalność to jedna z największych zorganizowanych akcji pomocowych zapoczątkowanych  oddolnie.

Działania informacyjne, które prowadziliśmy, to ledwie wierzchołek wszystkich potrzeb. Aby zmienić sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce, potrzebna jest systemowa pomoc i długofalowa strategia działania we wszystkich obszarach życia społecznego.

Dlatego powstało Centrum Wsparcia Uchodźców. 

Dziś CWU to kompetentny zespół, który działa w ramach Fundacji Ukraina, aby realizować zadania na rzecz osób uchodźczych. 

Zajmujemy się pomocą w pierwszych etapach adaptacji, integracji, edukacji 

i rozwoju osób, które postanowiły osiedlić się na Dolnym Śląsku.

Udzielamy konsultacji w kwestiach informacyjnych, zakwaterowania oraz konsultacji zawodowych, konsultacji psychologicznych oraz prawniczych. 

Działania realizujemy własnymi zasobami, z pomocą wolontariuszy oraz partnerów: administracji lokalnej i regionalnej i innych organizacji. 

WARTOŚCI CWU

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

czujemy się odpowiedzialni za los ludzi, którzy przybyli do Polski uciekając od wojny; nie jest nam obojętne, jak będą dalej żyć Ukrainki i Ukraińcy w Polsce.

ROZWÓJ

rozwój rozumiemy jako nabywanie nowych kompetencji zarówno, jeśli chodzi o nasze wewnętrzne zasoby jak i zewnętrzne partnerstwa. Dążymy także do rozwoju osób, które są beneficjentami naszej pomocy, w miarę zaspokajania ich potrzeb.

EMPATIA

towarzyszyła nam od początku naszej działalności. Nawet w bardziej zorganizowanych strukturach chcemy pielęgnować postawy empatyczne oraz indywidualne podejście do problemów uchodźczych. Tylko w ten sposób możemy zmienić ich sytuację i polepszać ich los.

NASZA MISJA

Prowadząc zorganizowane działania w ramach Fundacji Ukraina jesteśmy po to, aby jak najwięcej obywateli ukraińskich-uchodźców osiadłych w Polsce po lutym 2022 r. mogło poczuć się tu jak w domu. 

Misją CWU jest znaleźć uchodźcom z Ukrainy nowe miejsce do życia w Polsce-zarówno w wymiarze dosłownym-mieszkanie, jak i społecznym-integracja społeczna.

NASZA WIZJA

Chcemy stać się znaczącym podmiotem wśród organizacji pomocowych w Polsce i mieć wpływ na rzeczywistość społeczną uchodźców w Polsce i w Ukrainie. 

Naszą wiedzą i doświadczeniem chcemy móc ułatwiać wybory i decyzje, przed którymi staną w kolejnych latach Ukraińcy, Polacy oraz lokalne władze w polskich miastach.

Chcemy także móc dzielić się wiedzą z innymi organizacjami i podmiotami mierzącymi się z problemem uchodźców i ich integracji, zarówno w Europie, jak i na świecie. 

Centrum Wsparcia Uchodźców

Celem CWU jest zmiana statusu uchodźców, aby stali się mieszkańcami, na takich samych prawach. Ten cel, jak i zakres podejmowanych działań wyraża hasło: 

“POMAGAMY UKRAIŃCOM I UKRAINKOM W POLSCE PRZEBYĆ DROGĘ OD UCHODŹCÓW DO MIESZKAŃCÓW”

SUKCESY CWU W 2022 r.

  • 3500 osób zaangażowanch w działania wolontariackie na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy;
  • Ponad 25.000 osób uzyskało nocleg na terenie Dworca Głównego we Wrocławiu oraz województwa dolnośląskiego;
  • Ponad 35.000 potrzebujących otrzymało wsparcie informacyjne w zakresie informacji prawnych i społecznych, doradztwa zawodowego oraz tłumaczeń.

Dzięki naszym partnerom i darczyńcom udało się okazać pomoc finansową oraz rzeczową dla:

  • 488 rodzin w ramach projektów Mercy Corps oraz Sodexo;
  • 100 seniorów w ramach sześciomiesięcznego wsparcia przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej;
  • 350 dzieci, które otrzymały plecaki w prezencie od Mikołaja.

Blog Centrum Wsparcia Uchodźców__

Kiedy udać się do psychologa?

Kiedy udać się do psychologa? Życie może być pełne wyzwań i przeszkód, lecz czasami potrzebujemy pomocy, aby poradzić sobie ze stresem,…