Blog

Jak znaleźć pracę w jeden dzień? Targi pracy szansą na szybkie zatrudnienie__

Jedną z bardzo skutecznych metod poszukiwania pracy, choć jeszcze nie w pełni docenioną przez kandydatów, są targi pracy (wymiennie dni kariery lub giełdy pracy), coraz powszechniej organizowane w wielu miastach Polski, głównie w okresie wiosenno-jesiennym. Pandemia koronawirusa wymusiła zmianę ich formuły i z dużych imprez stacjonarnych targi przeniosły się do Internetu, część z nich w związku z tym zmodyfikowała i dostosowała swoją ofertę do aktualnych warunków. Bez względu jednak na ich formę, są to wydarzenia warte odwiedzenia przez każdego aktywnego poszukiwacza pracy. Dlaczego? Zapraszamy do lektury artykułu

fot. Fundacja Ukraina

Targi pracy, dni kariery – na czym polegają?

Targi pracy to przedsięwzięcie organizowane przez różne podmioty i formą spotkania pracodawcy z potencjalnym kandydatem do pracy w mniej formalnych warunkach, niż np. na rozmowie kwalifikacyjnej. Targi trwają najczęściej jeden dzień, choć największe z nich miewają formułę kilkudniową, połączoną z wieloma wydarzeniami towarzyszącymi (np. warsztaty, wykłady skupiające się na tematyce zatrudnienia).  Przeważnie udział w nich jest bezpłatny, wymaga natomiast rejestracji i/lub wydrukowania bezpłatnego biletu, który okazuje się przy wejściu. Data targów podawana jest zazwyczaj z dużym wyprzedzeniem, co umożliwia zainteresowanym kandydatom dobre przygotowanie do nich. Organizatorami tego przedsięwzięcia są akademickie biura karier lub organizacje studenckie, a także lokalne urzędy pracy, agencje zatrudnienia, firmy lub nawet fundacje i stowarzyszenia.

Uczestnikami wydarzenia mogą być zarówno studenci, świeżo upieczeni absolwenci, jak i osoby z doświadczeniem, np. wracające na rynek pracy po urlopie wychowawczym czy planujące zmianę obecnie zajmowanego stanowiska. Studenci lub uczniowie mają możliwość pierwszego zetknięcia się z rynkiem pracy, skorzystania z warsztatów dotyczących np. określenia swoich mocnych i słabych stron oraz zapoznania się z proponowanymi przez wiele firm ofertami staży i praktyk. Absolwenci różnych kierunków mogą dzięki udziałowi w targach zdobyć ciekawy staż lub pierwszą pracę, a także zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych pracodawców. Osoba bezrobotna lub chcąca zmienić pracę uczestnicząc w targach może realnie ocenić, jakie zapotrzebowanie jest na rynku pracy na osoby z jej wykształceniem i doświadczeniem, jakie są proponowane warunki wynagrodzenia i zatrudnienia albo czy ewentualny pomysł o zmianie branży miałby szansę na powodzenie.

Udział w targach jest korzystny dla wystawców i odwiedzjących – poszukujący zatrudnienia mogą bezpośrednio dopytać o interesujące ich oferty pracy oraz je porównać, natomiast dla pracodawców jest to doskonała okazja, by pozyskać zainteresowanych kandydatów lub dokonać ich wstępnej selekcji. Firmy chętnie biorą udział w takich przedsięwzięciach, gdyż w ich trakcie mogą zebrać szerokie i zróżnicowane portfolio kandydatów. Każda firma ma na targach własne stanowisko, przy którym stoją zazwyczaj pracownicy odpowiedzialni za rekrutację. Podchodząc do stoiska, uczestnicy targów mogą porozmawiać z przedstawicielami danej firmy i zadać szczegółowe pytania o oferty pracy, praktyk i staży, możliwości rozwoju na danym stanowisku, ścieżkę kariery w firmie czy wymagane kompetencje. Mają także szansę na bezpośrednie przekazanie swojego CV lub nawet odbycia wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas targów można również skorzystać z porady doradców zawodowych, np. w zakresie przygotowania CV, listu motywacyjnego czy treningu rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto na niektórych targach istnieje możliwość zrobienia bezpłatnie profesjonalnego zdjęcia do CV i zapoznania się z wieloma ofertami pracy wywieszonymi na tzw. „job wall”.

fot. Fundacja Ukraina

Jak się wyróżnić wśród innych, czyli skuteczne przygotowanie do udziału w targach pracy

Targi pracy, zwłaszcza te najbardziej znane i szeroko promowane, odwiedzają tysiące osób zainteresowanych znalezieniem lub zmianą pracy. Oznacza to, że potencjalna konkurencja jest duża i jeśli faktycznie chcesz dobrze wykorzystać spędzony na targach czas, musisz się do tego przygotować.

Po pierwsze,  warto dotrzeć do wszelkich możliwych informacji na temat firm, które prezentują się na danych targach pracy. Ich listę organizatorzy zwykle zamieszczają na stronach internetowych wraz z krótkim opisem działalności firmy. Wybierz te z nich, które wpasowują się w obszar Twoich kompetencji i dotychczasowego doświadczenia i do nich skieruj się w pierwszej kolejności. Na dużych targach jest wiele stoisk, dlatego przydatna może być mapa targów, na której możesz zaznaczyć stanowiska wybranych firm. Dzięki temu zaplanujesz efektywny pobyt na targach i dobrze wykorzystasz spędzony tam czas.

Pamiętaj, by zabrać ze sobą kilkanaście kopii swojego CV, przygotowanego uprzednio zgodnie z zasadami konstruowania takiego dokumentu. Będziesz mógł zostawić je pracodawcom, których oferty Cię zainteresują. Często przy stoiskach znajdują się specjalne skrzynki na CV, ale jeśli dana firma Cię bardzo interesuje, to warto spróbować nawiązać rozmowę z jej przedstawicielami i przedstawić swoją kandydaturę. Odwiedzając targi pracy trzeba rozważyć, czy nie będzie przydatne także angielskojęzyczne, gdyż często na targi przyjeżdżają także zagraniczni przedstawiciele firm.

Przygotuj się także pod kątem wizerunku i autoprezentacji. Wybierz wygodny, ale starannie dobrany strój, gdyż to, jak wyglądasz, ma znaczenie dla wywarcia pierwszego wrażenia na swoim potencjalnym pracodawcy.

Podchodząc do wybranych przez siebie pracodawców, nie wahaj się zadawać pytań dotyczących firmy lub stanowiska, gdyż jest to najlepsza okazja do uzyskania cennej wiedzy bezpośrednio u źródła. Warto porozmawiać z przedstawicielami przedsiębiorstwa i zapytać np. o aktualne rekrutacje, możliwości rozwoju, ofertę staży/praktyk czy warunki zatrudnienia. Jeśli planujesz odwiedzić wiele stoisk targowych, przydatne będzie bieżące sporządzanie notatek, które potem będziesz mógł przestudiować na spokojnie w domu.

fot. Fundacja Ukraina

Targi pracy we Wrocławiu

https://www.wroclaw.pl/targi-pracy-we-wroclawiu-sprawdz-oferte

We Wrocławiu organizowanych jest kilka targów pracy, które maja już swoją renomę i ponawiane są cyklicznie od kilku lat. Obecnie część z nich funkcjonuje w formule online, inne z powodu pandemii zawiesiły działalność. Kolejne organizowane są w zupełnie innej formie. Poniżej znajdują się informacje o kilku targach pracy odbywających się w stolicy Dolnego Śląska. Warto jednak pamiętać, że wiele uczelni (prywatnych i państwowych) organizuje także mniejsze targi dla swoich studentów i absolwentów. Targi przygotowują również organizacje pozarządowe – Fundacja Ukraina od 2019 r. realizuje wyjątkowe Targi Pracy dla Migrantów, dedykowane cudzoziemcom poszukującym pracy w Polsce https://fundacjaukraina.eu/targi-pracy-dla-migrantow-2/

Targi pracy Career Expo

https://careerexpo.pl/targi-pracy-wroclaw

Jedno z najbardziej popularnych wydarzeń rekrutacyjnych we Wrocławiu, w którego każdej edycji uczestniczy co najmniej kilkudziesięciu pracodawców z różnych branż, między innymi tak duże i znane firmy, jak Amrest, Kaufland, LG Chem, Tarczyński, Qatar Airways, czy BASF. Career Expo, poza funkcją platformy do łączenia potencjalnych pracowników i pracodawców, jest też miejscem do zdobycia nowych umiejętności oraz podniesienia swojej atrakcyjności na rynku pracy. Targi wyróżnia też przyjęte przez organizatorów założenie, że impreza skierowana jest zarówno do studentów, jak i doświadczonych specjalistów. Udział w targach pracy Career EXPO jest bezpłatny, wymaga rejestracji na stronie, uzupełnienia profilu uczestnika i finalnie pobrania imiennego biletu, który uprawnia do wstępu na targi i korzystania ze wszystkich innych planowanych wydarzeń towarzyszących, czyli np. szkoleniach z różnych dziedzin i o różnych poziomach zaawansowania. Część wystawców bierze udział w tzw. systemie Szybkich Rekrutacji, co oznacza, że możemy aplikować do nich za pośrednictwem swojego profilu na careerexpo.pl. Jeśli firma będzie zainteresowana danym kandydatem, otrzyma on zaproszenie na spotkanie wstępne realizowane w trakcie targów.
Obecnie nie ma informacji o targach w 2021 r., w 2020 r. odbyły się w formule online. Organizatorzy od czasu pandemii koronawirusa postawili na rozwój oferty szkoleniowej i od ubiegłego roku organizowane są także tzw. Skills Day, czyli wirtutalna konferencja warsztatowa ukierunkowana na rozwój zawodowy jej uczestników. Warsztaty dotyczą np. przygotowania efektywnego CV, zarządzania czasem, realizacji celów zawodowych. Najbliższa konferencja obędzie się już 27 lutego 2021., udział w niej jest odpłatny https://careeracademy.pl/skills-day/

Absolvent Talent Days

https://www.absolvent.pl/talentdays

Absolvent Talent Days to jedne z największych targów pracy i praktyk w Polsce, które odbywają się w kilku miastach (poza Wrocławiem m. in. w Katowicach, Krakowie, Warszawie). W imprezie trwającej najczęściej dwa dni bierze udział blisko 500 pracodawców z wielu branż – od budownictwa po bankowość. Regularnie na targach pojawiają się takie firmy, jak Deloitte, Credit Suisse, Whirpool, Nestle Purina, BNY Mellon i wielu innych. Targom towarzyszą różnorodne bezpłatne warsztaty i szkolenia, uczestnicząc w nich można otrzymać certyfikat. W targowej ofercie są także konsultacje z specjalistami, np. doradcami kariery, trenerami biznesu. Można również wykonać profesjonalne zdjęcie do CV. Podczas targów jest możliwość skonsultowania swoich szans na zatrudnienie lub zostawienia CV na stoiskach wybranych firm. Absolvent Talent Days to świetne miejsce do znalezienia zatrudnienia dla studentów wrocławskich uczelni, ale nie tylko. Szeroki wachlarz pracodawców oraz warsztatów sprawia, że targi są odpowiednie dla każdego, bez względu na obecny status zawodowy. Do udziału w targach uprawnia bezpłatny bilet, pobrany ze strony internetowej wydarzenia. Najbliższa edycja zapowiadana jest na wiosnę 2021 r., na ten moment nie podano konkretnych dat.

Akademickie Targi Pracy

https://atp.pwr.edu.pl/

Akademickie Targi Pracy są organizowanym od kilkunastu lat projektem Fundacji Manus, organizowanym wspólnie z Biurem Karier Politechniki Wrocławskiej. Trwają najczęściej dwa lub trzy dni, ich głównym adresatem są studenci i absolwenci (w szczególności Politechniki Wrocławskiej), a celem jest umożliwienie studentom odnalezienie się na współczesnym rynku pracy i zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych powiązanych z wybranym kierunkiem studiów.  W targach bierze najczęściej udział ponad 100 wystawców. Akademickie Targi Pracy to okazja do bezpośredniego kontaktu i rozmów z potencjalnymi pracodawcami w luźniejszej atmosferze, obecnie w wirtualnych pokojach. Formuła wydarzenia jest zazwyczaj podobna: pierwszy dzień targów kierowany do studentów i absolwentów wszystkich kierunków inżynierskich, drugi dzień to możliwość nawiązania kontaktu z przyszłymi pracodawcami przez informatyków, osoby specjalizujące się w analizie danych oraz planujące swój rozwój zawodowy w branży IT. Najbliższe targi zapowiedziane są na 17-18 marca 2021 w formule online, udział w nich jest bezpłatny.

Joanna Handziak-Buczko
doradca kariery

Bezpieczna przystań

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

restart