Parę słów o ESC

European Solidarity Corps (ESC) to jeden z największych projektów programu Erasmus+, wspomagany przez Komisję Europejską. Głównym jego celem jest zapewnienie ludziom w wieku 18-30 lat możliwości samorozwoju poprzez wolontariat w różnych krajach.

Wolontariat Europejski daje szansę poznać inną kulturę i mentalność, zdobyć szeroką siatkę kontaktów na przyszłość oraz popracować nad sobą.

Fundacja Ukraina
ul. Ruska 46A/201
50-079 Wrocław

tel. +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu