Blog

Wynajem bez stresu dla cudzoziemców__

Wynajem mieszkanie to wyzwanie, z którym zmagają się wszyscy obcokrajowcy, którzy chcą zamieszkać na dłuższy okres w Polsce. Jak ułatwić sobie proces poszukiwania i wynajęcia mieszkania na zlecenie Fundacji Ukraina opowiedział Igor Bogusz. Porady profesjonalisty w dziedzinie nieruchomości czytajcie w artykule.


Każdy z nas przynajmniej raz wynajmował mieszkanie, ale nie każdy z nas ma pozytywne doświadczenie. Wiadomo, że wszyscy uczymy się na błędach, ale większość błędów, czasem niebywale kosztownych, wynikają przede wszystkim z pośpiechu i niewiedzy. Mając za sobą wiele podpisanych umów najmu i spore doświadczenie w branży nieruchomości, Igor Bogush podzieli się z wami na co zwrócić uwagę, żeby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami wynajmu nieruchomości. 

Zaczynamy szukać  

Duże miasta takie jak: Kraków, Gdańsk, Wrocław mają duży wybór ofert mieszkań do wynajęcia. Takie oferty można znaleźć na OlxOtodomMorizonGratka. Coraz częściej poszukujący odwiedzają specjalne grupy tematyczne w mediach społecznościowych na Facebook lub “market place”, na których znajdują się ogłoszenia.

Żeby zaoszczędzić czas na oglądanie wszystkich mieszkań, warto zrozumieć, że nie ma idealnych mieszkań. Dlatego warto na samym początku:

• Określić lokalizację (np. Do 5 km od uniwersytetu)
• Ustalić maksymalny budżet na wynajem (np. Do 2600 zł z parkingiem, Internetem, mediami)
• Wybrać rozkład mieszkania (np. 2 osobne pokoje z osobna kuchnią i balkonem)

Zanim wykonać telefon na podany w ogłoszeniu numer, warto dokładnie przeczytać opis oraz przyjrzyj się zdjęciom, wypisać na kartce, jakiej informacji brakuje w ogłoszeniu. Zaplanować wizyty na nieruchomościach warto tak, żeby efektywnie wykorzystać swój czas. Na prezentacje powinno wystarczyć od 15 do 30 minut. Dla wzrokowców polecamy nagrać filmik na prezentacji, aby na spokojnie, bez emocji porównać wszystkie mieszkania na koniec.

Jeśli już znalazłyście mieszkanie – nie zwlekajcie! Zwłaszcza w okresie „studenckim”, czyli od sierpnia do października. W ten okres ludzie rezerwują mieszkania nawet bez oglądania, telefonicznie.

Co warto wiedzieć o umowie najmu?

Pomimo tego, że Polska z każdym rokiem przyciąga do siebie coraz więcej cudzoziemców, wielu właścicieli mieszkań preferują wynajmować swoim rodakom. Głównie przez to, że może pojawiać się bariera językowa, albo to, że najemca wyprowadzi się z kraju i właściciel utraci z nim kontakt. Aby uniknąć konfliktów między wynajmującym a najemcą dużą uwagę zwrócić trzeba na umowę najmu. Dobrze przygotowana umowa najmu powinna przewidywać wszystkie możliwe sytuacje i zawierać sposoby na ich rozwiązania. Na szczęście większość problemów można uniknąć stosując zasady wymienione poniżej. 

7 zasad wynajęcia mieszkania przez cudzoziemca

 1. Sprawdź, czy właściciel jest właścicielem- nie każdy kto ma klucze do mieszkania ma prawo podpisywać umowę najmu. Sprawdź księgę wieczystą nieruchomości, jeżeli jest taka możliwość, w dziale pierwszym jest podany właściciel albo poproś do wglądu jeden z wymienionych poniżej dokumentów:
  – akt własności (umowa kupna, darowizny itd.)
  – pełnomocnictwo od właściciela
  – umowa najmu ze zgoda właściciela na podnajem, czyli dalszy wynajem osobom trzecim
 2. Forma umowy najmu – Polskie prawo przewiduje zawieranie umów w formie pisemnej zarówno jak i w ustnej. Jednak, że pisemna forma umowy jest zawsze dokumentem, do którego można zajrzeć w spornych sytuacjach. W szczególności dla cudzoziemców, którzy nie posługują się językiem polskim w wystarczającym stopniu powinna zawarta być dwujęzyczna umowa dla pewności, że każdy punkt w umowie jest zrozumiały. 
 3. Okres umowy – coraz częściej właściciele preferują podpisywać umowy na okres zamknięty bez okresu wypowiedzenia. Dla najemcy to znaczy, że jeżeli chce wyprowadzić się wcześniej, musi płacić do końca umowy albo rozwiązać umowę polubownie (np. znaleźć najemcę na swoje miejsce). W przypadku umowy na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, wypowiedzenie liczone jest ze skutkiem na koniec miesiąca. Na przykład składając wypowiedzenie 1 Stycznia, wyprowadzić się z mieszkania można 1 Marca. 
 4. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy – Często najemca zwraca się do właściciela z pytaniem czy może się zameldować w mieszkaniu, ale nie wszyscy na to się zgadzają. Tak naprawdę najemca mając umowę najmu nie musi o to pytać, a wątpliwości właściciela wynikają z braku wiedzy. Zgodnie z art. 28 ustawy o ewidencji ludności „zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała”. Istotnym jest wpisanie wszystkich lokatorów do umowy najmu, aby każdy z nich mógł dostać zameldowanie. 
 5. Rozliczenie kaucji – Kaucja nie jest czynszem najmu za ostatni miesiąc. Jest to kwota zwrotna, zgodnie z kodeksem cywilnym, maksymalnie do 30 dni po zakończeniu umowy najmu. Właściciel ma prawo obciążyć kaucje w przypadku, gdy zużycie mieszkania przekracza normalne (np. ściany porysowane dziećmi) lub opłaty eksploatacyjne przewyższają wpłacane zaliczki. 
 6. OC najemcy – oprócz standardowego ubezpieczenia mieszkania przez właściciela, warto zdecydować się na OC najemcy. OC najemcy chroni osobę wynajmującą swoje mieszkanie przed szkodami wyrządzonymi przez najemcę mieszkania (jego gości, dzieci czy zwierzęta). Ubezpieczenie powinno chronić również przed ewentualnym włamaniem. Koszt takiego ubezpieczenia to tylko ok. 55 zł rocznie.
 7. Umowa w formie najmu okazjonalnego – Niejednokrotnie nawet w treści ogłoszenia można spotkać „umowa najmu okazjonalnego”. Jest to nowy rodzaj umowy, przy którym nie obowiązuje ust. o ochronie praw lokatorów, który ma na celu chronić właściciela przed nieuczciwymi najemcami. Jednak dla cudzoziemców, stosowanie przez właściciela takiej formy umowy, może być sporym utrudnieniem. W 90% zagraniczni najemcy nie są w stanie wskazać lokal zastępczy w Polsce, do którego mogliby przeprowadzić się w przypadku eksmisji. Jedynym wyjściem jest przekonać właściciela do podpisania zwykłej umowy.

Odbiór mieszkania 

Po podpisaniu umowy – czas na odbiór kluczy do wymarzonego mieszkania. Jest to ostatni krok w tym skomplikowanym procesie,  również istotny. Odbiór zawsze wiąże się z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, który zawierać będzie:

– wyposażenia mieszkania ( np. meble, AGD )
– stan liczników ( prądu, wody, gazu )
– ile kompletów kluczy odbiera najemca
– uwagi do stanu technicznego mieszkania (np. telewizor nie działa)

Przy wynajęciu przez biuro nieruchomości agent dodatkowo wykonuje zdjęcia aktualnego stanu mieszkania oraz usterek po czym wysyła do każdej ze stron umowy. Jest to dowód dla obu stron przy zwrocie nieruchomości właścicielowi.
Od momentu podpisanie umowy najmu każda ze stron ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną, dlatego warto uzgodnić wszystkie szczegóły przed podpisaniem. Wszystkie wątpliwości co do zapisów w umowie zawsze możesz rozwiązać zwracając się do biura nieruchomości lub prawnika. Żeby upewnić się, że osoba, która udziela konsultacji ma wymagane kwalifikacje można sprawdzić: 

– czy firma jest zarejestrowana w KRS
– jak długo funkcjonuje na rynku
– czy ma certyfikaty, licencje
– czy ma pozytywne opinie na Google lub Facebook

Wszystkie punkty zapisane w umowie najmu mają na celu chronić strony od czarnych scenariuszy, ale zawsze warto najpierw szukać kompromisów i rozwiązywać sporne sytuacje polubownie oraz budować wzajemne relacje na zaufaniu. Życzymy powodzenia w wynajęciu mieszkania i zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Fundacji Ukraina w razie zapotrzebowania. 

Bądź w kontakcie z Fundacją Ukraina! 

Obserwujcie nas na stronach społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi projektami i wydarzeniami Fundacji Ukraina! 

Facebook: https://www.facebook.com/CUKR.Wroclaw/  i https://www.facebook.com/fundacja.ukraina/ oraz https://www.facebook.com/Instytutpm/

Instagram: https://www.instagram.com/cukr.wroclaw/

Bezpieczna przystań

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

restart