Blog

Czym zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych?__

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest urzędem, który zajmuje się wypłatą świadczeń zgromadzonych w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz świadczeń pieniężnych w celu pomocy ludziom w różnych sytuacjach życiowych.

Co robi ZUS?

 • Zbiera składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
 • Przyznaje i płaci emerytury, renty, renty rodzinne, zasiłki,
 • Sprawdza, czy ktoś jest chory czy zdrowy i czy może pracować,
 • Wysyła na rehabilitację.

We Wrocławiu znajdują się trzy oddziały ZUS:

 • Pretficza 11
 • Litomska 36
 • Reymonta 4/6 (tymczasowo zamknięty)

W ZUS przede wszystkim załatwisz sprawy związane ze świadczeniami pieniężnymi dla różnych grup osób, takimi jak renty i emerytury, w tym na przykład:

Świadczenia:

 • rehabilitacyjne
 • przedemerytalne
 • dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych
 • dla osób deportowanych
 • dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych

Zasiłki:

 • chorobowy
 • opiekuńczy
 • wyrównawczy
 • macierzyński
 • Pogrzebowy

w ZUS złożysz także wniosek o wsparcie “500+” dla rodzin z małoletnimi dziećmi.

Jeśli chodzi o cudzoziemców, to ZUS także wykonuje także transfery świadczeń rentowych ta emerytalnych z innych krajów, np. z Ukrainy. Z transferu mogą skorzystać renciści i emeryci niepracujący w Polsce. W tej sprawie należy zwrócić się do ZUS.

Podczas wizyty w ZUS możesz skorzystać także z wielu udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z pomocy tłumacza:

 • PJM (polskiego języka migowego),
 • SJM (systemu językowo-migowego) ,
 • SKOGN (sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Jeśli chcesz skorzystać z takiej pomocy, najlepiej jest zawiadomić urząd co najmniej 3 dni przed wizytą.

Oprócz osobistych wizyt, w ZUS możesz załatwić sprawy zdalnie:

 • telefonicznie – 22 560 16 00 (od poniedziałku do piątku; od 7:00 do 18:00),
 • a także internetowo za pomocą www.zus.pl ta Platformy Usług Elektronicznych ZUS (w skrócie PUE ZUS). Na PUE ZUS można składać różne wnioski w sprawach, które dotyczą ubezpieczeń społecznych.