Blog

Darmowy egzamin państwowy z języka polskiego jako obcego dla uczestników kursu “Let’s mów”__

Dzięki udziałowi w dofinansowanym przez UE kursie języka polskiego można nieodpłatnie zdać Państwowy egzamin z języka polskiego jak obcego , wartość którego wynosi 170 euro. Przedstawiamy do czego służy egzamin i jak wygląda sam kurs „Let’s mów”Połowa uczestników kursu języka polskiego “Let’s mów”, po skończeniu cyklu będą mieli możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego і dostanać certyfikat, zatwierdzony przez Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego absolutnie za darmo! Ich wyłonienie odbywa się na podstawie wyników egzaminu wewnętrznego oraz frekwencji na zajęciach.Do czego służy certyfikat?

  • Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. 
  • Do egzaminu przystępują osoby, które chciałyby udokumentować poziom swej biegłości w języku polskim. 
  • Coraz częściej certyfikat językowy wymagany jest od zatrudnianych w Polsce cudzoziemców w przypadku zajmowania przez nich stanowisk, na których posługiwać się będą językiem polskim. 
  • Certyfikat zdobywają też zagraniczni studenci odbywający w Polsce studia lub cudzoziemcy starający się o miejsce na polskiej uczelni.
  • Certyfikat zwalnia osoby planujące dalszą naukę w Polsce z językowych kursów przygotowawczych przed rozpoczęciem studiów.

Kursy “Let’s mów”

“Let`s mów” – to kursy języka polskiego organizowane przez Fundację Ukraina dla obywateli krajów trzecich. W okresie lipiec 2018 – kwiecień 2021 zaplanowano aż 10 cykli zajęć. Kurs trwa średnio 3-4 miesiące. Uczestnicy spotykają się w jednej z dwóch 15-osobowych grup. Każdej osobie zapewniamy niezbędne materiały do nauki –  materiały biurowe, podręcznik oraz autorskie zadania od nauczycieli. Dzięki dofinansowaniu cena zajęć jest bardzo niska – za cały 128-godzinny kurs opłata wynosi 384 zł. Jedna godzina lekcyjna kosztuje tylko 3 zł.

Każdy cyklu zajęć “Let`s mów” kończy się egzaminem z języka polskiego, który ma na celu zweryfikować nabyte przez uczniów kompetencje językowe. Po otrzymaniu wyników wszyscy otrzymują wewnętrzny certyfikat potwierdzający zakończenie kursu.

Dowiedź się jak dołączyć do kursu pod linkiem: https://bit.ly/2O1IFHe
Dodatkową informację można otrzymać w naszym biurze w godzinach rejestracji uczestników (w każdą środę od 17:00 do 19:00) lub przez e-mail: letsmow@fotlsuj.cluster031.hosting.ovh.net.

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państw