Blog

Edukacja dla migrantów – konferencja 21.11.2019__

21 listopada organizujemy EduForUM – specjalną edycję corocznego wydarzenia o charakterze seminaryjnym ForUM for Unity of Migrants, która będzie poświęcona edukacji cudzoziemców na różnych szczeblach.

Czym jest ForUM (for Unity of Migrants)?

ForUM to wyjątkowe wydarzenie o charakterze seminaryjnym, w którego czasie przedstawiciele władzy, społeczeństwa, biznesu i innych instytucji omawiają realia adaptacji i integracji migrantów, dzielą się dobrymi praktykami i szukają rozwiązań bieżących problemów.

Pierwsza pilotażowa edycja ForUM (for Ukrainian Migrants) odbyła się w 2017 roku. Spotkanie stało się przyczynkiem m.in. do uruchomienia elektronicznego systemu rezerwacji wizyt w Urzędzie Wojewódzkim, otwarcia stale działającego punktu informacyjnego dla migrantów w CUKR oraz rozpoczęcia kursów języka polskiego “Let`s mów” i szkoleń “Polska-moje miejsce”.

Druga edycja otworzyła się na problemy wszystkich migrantów. Zaktualizowana nazwa, czyli “For Unity of Migrants”  stała się hasłem do stworzenia platformy współpracy wielokulturowej na poziomie regionu dolnośląskiego.

Już w listopadzie będzie prowadzona trzecia, specjalna  edycja ForUM, która będzie poruszała pytania cudzoziemców w polskim systemie edukacji.

Główne cele tegorocznego wydarzenia:

 • Wymiana dobrch praktyk w nauczaniu cudzoziemców, zwłaszcza języka polskiego jako obcego oraz ich adaptacji w polskim systemie szkolnictwa i integracji z uczniami/studentami polskimi
 • Podniesienia kwalifikacji zawodowych w obszarze międzykulturowym podczas szkoleń prowadzonych przez najlepszych praktyków
 • Nawiązania współpracy międzysektorowej 
 • Rozeznania aktualnych wyzwań i poznania sugerowanych metod działania

W celu bardziej dogłębnego omówienia problematyki adaptacji i integracji cudzoziemców w placówkach oświatowych zaprosiliśmy do udziału w konferencji przedstawicieli m.in. z:

 • Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, która od lat prowadzi program “Study in Wrocław” dla studentów cudzoziemskich
 • Uczelni wyższych (m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego) 
 • Szkół podstawowych, które wdrażają nowatorskie rozwiązania
 • Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia
 • Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
 • Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
 • Programu Stypendialnego Gaude Polonia

oraz:

 • Wybitnych ekspertów w dziedzinie nauczania języka polskiego jako obcego z Uniwersytetu Wrocławskiego i Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
 • Asystentów międzykulturowych z wrocławskich szkół.

Wydarzeniu będą również towarzyszyć kameralne Targi Działań Edukacyjnych prezentujące ofertę dotyczącą szkoleń dla kadry pedagogicznej i uczniów, a także szerokiego wsparcia dla cudzoziemców.

Podsumowaniem wydarzenia będzie biuletyn informacyjny przedstawiający spektrum dobrych praktyk na rzecz edukacji i integracji migrantów w systemie szkolnictwa polskiego głównie na podstawie praktyki placówek oświatowych z Dolnego Śląska, ale również innych miast i rozwiązań ogólnopolskich.

Wejście jest za zaproszeniem.

Dowiedzieć się więcej można na stronie internetowej EduForUM: http://eduforum2019.tilda.ws/

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.