Blog

Elementy umowy o pracę__

Zastanawiając się jakie elementy są najistotniejsze w umowie o pracę, każda osoba powinna zwrócić uwagę na kilka najważniejszych elementów umowy. Kodeks pracy w art. 29 wymienia te elementy.

1.Rodzaj pracy

Najczęściej rodzaj pracy określamy poprzez wskazanie stanowiska lub zawodu. Jednocześnie warto określić zakres obowiązków, ponieważ pracodawca nie powinien zlecać nam obowiązków wykraczających poza umówiony zakres.

2. Miejsce wykonywania pracy

Siedziba pracodawcy nie jest tym samym co miejsce wykonywania pracy. Siedziba najczęściej będzie biurem pracodawcy, miejscem w którym spółka jest zarejestrowana. Miejsce wykonywania pracy znajduje się tam gdzie praca ma być świadczona. Oznacza to że czasami ciężko jest konkretnie ustalić to miejsce, ale trzeba je określić bo od tego będzie zależała możliwość przeniesienia pracownika na inne miejsce. Dla przykładu weźmy pracownika budowlanego, powinien on zdawać sobie sprawę, że jeśli miejscem wykonywania pracy będzie cała Polska, to mimo miejsca zamieszkania w Jeleniej Górze, pracodawca może się nakazać pracę nieopodal Gdańska. To mo wpływ na chociażby wypłacanie dodatków za pracę poza miejscem pracy. Dlatego warto o tym porozmawiać przy podpisywaniu umowy i ustalić jakie będzie miejsce wykonywania umowy.

3. Wynagrodzenie za pracę

Należy wykazać w wynagrodzeniu wszystkie składniki wynagrodzenia. Oprócz wynagrodzenia podstawowego będzie to dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za dyżury pełnione poza godzinami pracy, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy czy dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych w niedzielę lub w święta.

4. Wymiar czasu pracy

Należy określić w ułamku zwykłym w odniesieniu do pełnego etatu. Oczywiście można opisać też system czasu pracy czyli to w jaki sposób będzie wyglądać praca, czy jest to 8 godzin przez pięć dni czy może 4 dni po 10 godzin, lub zupełnie inny znany kodeksowo.

5. Termin rozpoczęcia pracy
Ustalony w umowie termin czasu pracy może być inny niż termin podpisania umowy. Czasami jest to naturalne, że znaleźliśmy nowa pracę, ale jeszcze mamy starą, więc rozpoczęcie pracy nie może nastąpić z dnia na dzień, czasami jednak specyfika pracy, będzie powodowała że umowa będzie gwarantować zaspokojenie potrzeb pracodawcy, kiedy nastąpi zapotrzebowanie na pracę.

Reasumując, wszelkie te elementy umowy o pracę powinny być przedmiotem rozmów o pracę. Podpisanie umowy bez rozumienia powyższych elementów, może przynieść później problemy, w przypadku sporu pracownika z pracodawcą.

Bezpieczna przystań

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

restart