Blog

Gdzie brakuje rąk do pracy__

Polska jest jednym z tych krajów, który bardzo łagodnie przeszedł przez kryzys związany z pandemią. Polska gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie, od kilku lat słyszymy, że ciągle brakuje rąk do pracy, a pracodawcy chętnie sięgają po pomoc cudzoziemców nie tylko kraj w sąsiednich, ale też w takich kierunków jak Azja Centralna czy Bliski Wschód. Zastanówmy się jednak, gdzie są największe braki i z czego one wynikają, a także czy jest możliwość zmiany trendów.

 

Podstawowymi branżami, w których obecnie brakuje rąk do pracy, to branża związana z szeroko pojętym sektorze budowlanym. Zapotrzebowanie polskiego rynku pracy wynika po pierwsze z ilości inwestycji, które obecnie mają miejsce w naszym kraju, jak też związane jest to z upadkiem polskiego kształcenia zawodowego. W naszym kraju po prostu brakuje specjalistów, którzy byliby dobrymi zbrojarzami, spawaczami, murarzami, a także dekarzami czy cieślami. Ta branża będzie potrzebowała rąk do pracy tak długo, jak długo będzie obecna sytuacja na rynku mieszkaniowym.  Popyt przewyższa podaż, regulacje podatkowe regulacje dotyczące nabycia nieruchomości dotyczące możliwości spekulacyjnych na tym rynku są tak duże, że opłaca się budować. Ten sektor na pewno jeszcze przez długi czas będzie wykazywał zapotrzebowanie na pracowników.

 

Drugim bardzo istotnym sektorem będzie sektor medyczny i około medyczny. Polski sektor medyczny ucierpiał bardzo mocno na wejściu Polski do Unii Europejskiej i wzajemności w uznawaniu wykształcenia polskich lekarzy i innych zawodów medycznych. Pomijając bezpośrednio lekarzy to inne zawody medyczne w Polsce w tym ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne czy salowe zarabiają o wiele niższe pieniądze niż w innych krajach Unii Europejskiej. Ich wyjazdy mocno powiększyły istniejącą lukę w tych branżach, zapotrzebowanie jest tak duże, że rynek będzie coraz bardziej czerpał z pomocy migrantów. Sektorem bardzo mocno związanym z zawodami około medycznymi jest sektor opiekuńczy, zwłaszcza opiekunów osób starszych. Demografia w Polsce jest i będzie coraz większym problemem. Nasze społeczeństwo się starzeje i będziemy potrzebować kolejnych osób do opieki nad osobami starszymi. Opieka ta będzie musiała być prowadzona w sposób profesjonalny i odpowiedzialny, a w związku z tym będziemy potrzebować ludzi z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem czy cechami osobowymi, które dają gwarancję dobrej opieki. 

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że polski rynek pracy będzie chłonął pracowników, ale przede wszystkim należy zwrócić się w kierunku zawodów średniego szczebla związanych ze zmianami społecznymi tego kraju. 

 

Bezpieczna przystań

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji

restart