Blog

Jak Dolny Śląsk radzi sobie z migracją?__

W Centrum Ukraińskim Kultury i Rozwoju spotkają się przedstawiciele władzy, biznesu i społeczeństwa, żeby wymienić się doświadczeniami i poszukać rozwiązania aktualnych problemów.

Pierwsza pilotażowa edycja ForUM (for Ukrainian Migrants) odbyła się w 2017 roku. Spotkanie stało się przyczynkiem m.in. do uruchomienia elektronicznego systemu rezerwacji wizyt w Urzędzie Wojewódzkim, otwarcia stale działającego punktu informacyjnego dla migrantów w CUKR oraz rozpoczęcia kursów języka polskiego “Let`s mów” i szkoleń “Polska-moje miejsce”.
Tegoroczne ForUM (For Unity of Migrants) otwiera się na problemy wszystkich migrantów. Zaktualizowana nazwa, czyli “For Unity of Migrants”  stanie się hasłem do stworzenia platformy współpracy wielokulturowej na poziomie regionu dolnośląskiego, która wyróżnia się przez następujące cele:

  • prezentacja i podsumowanie wszystkich działań na rzecz integracji migrantów i rozwoju społeczeństwa wielokulturowego podejmowanych w miastach i gminach na Dolnym Śląsku;
  • identyfikacja problemów związanych z migrantami i wypracowanie strategii nie tylko rozwiązania obecnych problemów, ale też zapobiegania trudnościom związanym z migracją w przyszłości;
  • nawiązanie długofalowej współpracy w obszarze integracji na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wydarzenie odbędzie się pod koniec marca 2019 roku. Więcej szczegółów wkrótce.