Blog

Wynagrodzenie netto i brutto. Jaka jest różnica?__

Każdy z pewnością słyszał takie określenia jak brutto i netto. Spotykamy się z nimi podczas zakupów w sklepie, ale i podczas zawierania umowy o pracę. Dlaczego nasze wynagrodzenie nie wynosi tyle ile w umowie i jaką kwotę rzeczywiście dostaniemy “na rękę”?

Kwota podana na umowie to najczęściej kwota wynagrodzenia brutto. Oznacza to, że od kwoty brutto zostaną odjęte takie opłaty jak podatek dochodowy i składki ZUS.  Po odjęciu obowiązkowych opłat od kwoty wynagrodzenia brutto otrzymujemy wynagrodzenie netto. Wynagrodzenie netto jest tym, które dostajemy “na rękę”.

Warto pamiętać, że składki, które odprowadzane są od kwoty brutto nie są stałe i różnią się w zależności od typu umowy i wysokości wynagrodzenia.

Lista składek, które odprowadza pracodawca od każdego pracownika nie kończy się na podatkach i składkach ZUS. Są to jeszcze składki pracodawcy, które składają się z różnego rodzaju ubezpieczeń.

Jakie są koszty tych składek?

Ubezpieczenie społeczne składa się z:

9,76% – ubezpieczenie emerytalne

1,5% – ubezpieczenie rentowe

2,45% – ubezpieczenie chorobowe

Tę część składek pokrywa pracownik ze swojego wynagrodzenia.

Ubezpieczenie zdrowotne:

Wysokość składki wynosi 9% i liczona jest od wynagrodzenia brutto pomniejszonego o sumę powyższych trzech składek. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru jest odliczana od podatku dochodowego.

Także na kwotę brutto składa się zaliczka na podatek dochodowy. Aby obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, od przychodu odejmujemy koszty uzyskania przychodu (dla pracowników pracujących i mieszkających w tej samej miejscowości wynoszą 250 zł, a dla pracowników mieszkających poza tą miejscowością – 300 zł). Otrzymaną kwotę zaokrąglamy do pełnych złotych, a następnie wyliczamy podatek dochodowy, który wynosi 17% dla osób fizycznych.

Warto znać różnice pomiędzy kwotą brutto a netto, żeby uniknąć nieporozumienia z pracodawcą, a także wiedzieć z czego składają się obowiązkowe opłaty, które odprowadzane są od wynagrodzenia każdego pracownika.

restart