Blog

Jak założyć zakład pogrzebowy?__

Śmierć człowieka wiąże się nie tylko z żałobą, a i z poniesieniem dużych kosztów na organizację  pogrzebu. Nie da się tego uniknąć, dlatego istnieją dużo firm działających w zakresie usług pogrzebowych, które zajmują się tym procesem i zarabiają na tym niezłe pieniądze. Jak założyć zakład pogrzebowy i co jest do tego potrzebne?

Nie ma specjalnych wymagań co do osoby, która chce prowadzić taką działalność, także każdy bez żadnych uprawnień może założyć działalność w tym zakresie. W niektórych przypadkach konieczne są jedynie zgody zarządcy cmentarza czy inspekcji sanitarnej.

Zakład pogrzebowy może oferować szeroki wachlarz usług, m.in.:

 • kremacja;
 • transport zwłok;
 • sprzedaż akcesoriów pogrzebowych;
 • ekshumacja lub balsamowanie;
 • organizacja ceremonii;
 • kosmetyka zmarłego.

Ważne jest, aby zakład pogrzebowy był oficjalnie zarejestrowany w CEIDG bądź w KRS-sie.   On może być prowadzony w każdej formie, oprócz spółki partnerskiej.

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą (najprostsza forma) lub spółkę cywilną (w tym przypadku potrzebne są przynajmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, które już mają działalność gospodarczą), przedsiębiorca rejestruje ten fakt w CEIDG. W przypadku innych spółek (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna) – fakt ten zgłasza się do KRS.

Numer PKD dla zakładu pogrzebowego to: 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna. Do tej podklasy zalicza się:

 • pogrzebi kremacja zwłok ludzkich i zwierzęcych, a także usługi powiązane:
 • przygotowanie zwłok do pochówku lub kremacji, balsamowanie zwłok,
 • usługi zakładów pogrzebowych,
 • przeprowadzenie pogrzebu lub kremacji,
 • wynajmowanie przygotowanego miejsca w domach pogrzebowych.

Prowadząc zakład pogrzebowy, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia VAT, jeżeli jego obroty nie przekroczą 150 tys. złotych rocznie. W innym przypadku, świadczenie usług pogrzebowych jest objęte stawką 8% podatku VAT. Opodatkowanie to dotyczy całości kwoty należnej od nabywcy usługi.

Zakład pogrzebowy może także skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeżeli świadczy usługi na rzecz osób fizycznych i jego obroty nie przekraczają 20 tys. złotych rocznie.

Przedsiębiorca po otworzeniu zakładu pogrzebowego, w ciągu 7 dni musi zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.

Oprócz rzeczy formalnych, warto pomyśleć o tym, jak faktycznie będzie wyglądać przedsiębiorstwo. Lokal, który ma być przeznaczony do prowadzenia zakładu pogrzebowego powinien być obszerny, i składać się przynajmniej z kilku pomieszczeń:

 • biura, w którym przyjmowani będą klienci;
 • zaplecza, na którym trzymane będą trumny i akcesoria funeralne;
 • sali pożegnań, czyli pomieszczenia gdzie rodzina może pożegnać się ze zmarłym.

Jeżeli w zakładzie pogrzebowym będą przechowywane zwłoki, konieczne jest także posiadanie dodatkowego pomieszczenia – sali do przechowywania zwłok i szczątków, w której muszą się znaleźć:

 • stół ze stali nierdzewnej, przeznaczony do przygotowywania zwłok do pochówku,
 • sprzęt do dezynfekcji,
 • maty do ekshumacji,
 • skrzynie do transportu zwłok i szczątków,
 • sprzęt porządkowy.

Dodatkowo w zakładzie pogrzebowym musi się znaleźć pomieszczenie socjalne dla pracowników zatrudnionych przy przygotowywaniu zwłok i ich pochówku.