Blog

Konsultacje specjalistów w CUKR-ze__

InfoCUKR – to unikatowy punkt informacyjny dla cudzoziemców, który oferuje darmowe doradztwo informacyjne i konsultacje specjalistów w zakresie prawa, integracji i pytań zawodowych. Wspieramy wszystkich migrantów w czterech językach: polski, ukraiński, rosyjski i angielski.

Czekamy na was w samym sercu Wrocławia!

Główną siłą napędową działalności Fundacji Ukraina są ludzie! Staramy się dbać o to, żeby każdy z miał zaufane miejsce, gdzie zawsze znajdzie pomoc i doradztwo w sprawach codziennych wyzwań migrantów. 

To właśnie w tym celu w 2016 roku powstał jeden z obecnie największych naszych projektów – InfoCUKR, gdzie oferujemy wsparcie informacyjne dla migrantów z Dolnego Śląska. Bogata oferta infopunktu zawiera konsultacje tematyczne w trzech obszarach doradztwa:prawne, zawodowe i doradztwo integracyjne. 

Indywidualne darmowe konsultacje!

W ramach doradztwa prawnego oferujemy darmowe konsultacje z pytań prawa pracy, cywilnego i administracyjnego prawa oraz prawa rodzinnego. Spotkania z prawnikiem odbywają się w każdą środę i każdy poniedziałek w godzinach 17:00-20:00 oraz we wtorki od 11:00 do 14:00.

Nasz doradca zawodowy prowadzi darmowe konsultacje na temat sposobów poszukiwania zatrudnienia, udziela chętnym profesjonalne porady dotyczące  rozmowy kwalifikacyjnej oraz dokonuje korekty CV i listu motywacyjnego. Konsultacje zawodowe odbywają się w piątki od 16:00 do 20:00.

W kwestiach związanych z integracją w społeczeństwie, adaptacją i wsparciem w życiu codziennym zapraszamy do doradcy integracyjnego, który chętnie wyjaśni kwestie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym, wynajmem i kupnem mieszkania oraz zapewnienia opieki dla dzieci. Umówić się z doradcą integracyjnym można w piątki od 14:00 do 20:00.

Rezerwacja wizyty przez messenger!

Wszystkie konsultacje są indywidualne, trwają od 10 do 40 minut w zależności od charakteru problemu i są absolutnie darmowe! W celu potwierdzenia terminów oraz dostępności czasowej specjalisty prosimy o poprzedniej rezerwacji wizyty. W celu rezerwacji wizyty można napisać na stronę Fundacji Ukraina albo CUKRu na Facebooku https://www.facebook.com/CUKR.Wroclaw/ z prośbą o rezerwację wizyty. Jeżeli jednak jesteście zwolennikami starej szkoły, to zawsze można zadzwonić pod numerem 571 330 203 albo skontaktować się przez maila infoCUKR@fotlsuj.cluster031.hosting.ovh.net.

W ogólnych sprawach dotyczących życia i pracy w  Polsce zapraszamy także do Infopunktu, który pracuje pięć dni w tygodniu: w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 14:00-20:00, a także we wtorek i czwartek od 10:00 do 14:00. Serdecznie zapraszamy na konsultacje w samym sercu Wrocławia – ulica Ruska 46A.

restart

Bezpieczna przystań

Projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Projekt reSTART jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji