Blog

Kształcimy, wspieramy, promujemy! Rusza kampania “Wiem, zyskuje, zatrudniam”__

Polski rynek pracy wciąż potrzebuje pracowników cudzoziemskich. Dzisiaj nie tylko korporacji wychwalają zalety zespołów wielokulturowych, lecz także średnie i małe przedsiębiorstwa chętnie zatrudniają pracowników z innych krajów. Dzielenie się doświadczeniem, wielojęzyczność, inna kultura pracy, nowe podejście do rozwiązywanie zadań i problemów – listę można kontynuować nieprzerwanie.

Fundacja Ukraina wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i pracowników! W roku 2020 szykujemy obszerną informacyjno-edukacyjną kampanię “Wiem, zyskuję, zatrudniam”, która ma na celu pokazanie obu stronom – pracodawcom i pracownikom cudzoziemskim korzyści płynących z współpracy, a przedsiębiorców wyposaży także w wiedzę niezbędną do zatrudnienia obywateli innych krajów

Nie tylko dla pracodawców 

Bezpośrednimi adresatami kampanii będą lokalni pracodawcy, szczególnie średnie i duże przedsiębiorstwa, generujące znaczny odsetek miejsc pracy w regionie, o istotnych potrzebach kadrowych. Inicjatywy podejmowane w ramach kampanii będą mieć na celu kształtowanie i wzmacnianie wizerunku cudzoziemców jako solidnych, wykwalifikowanych i wartościowych pracowników.

Pośrednimi beneficjentami kampanii będą także członkowie społeczeństwa przyjmującego – mieszkańcy Dolnego Śląska.

Cele kampanii

– upowszechnienie otwartej postawy wśród przedsiębiorców wobec zatrudniania cudzoziemców

– edukacja pracodawców z zakresu procedur związanych z zatrudnianiem obcokrajowców (informacje nie tylko na temat

aktów prawnych dotyczących ogółu migrantów [tj. ustawa o cudzoziemcach], ale także przepisów szczególnych odnoszących

się do obywateli z poszczególnych krajów)

– kształtowanie i wzmacnianie wizerunku cudzoziemców jako solidnych, wykwalifikowanych i wartościowych pracowników

– wyrównanie szans ukraińskich pracowników na polskim rynku pracy

Zobaczysz nas w przestrzeni miejskiej

Jednym z ważnych elementów kampanii jest reklama outdoorowa. W  każdym miesiącu kampanii w rejonie ważnych węzłów komunikacyjnych Wrocławia zostaną wyeksponowane nośniki outdoorowe (np. billboardy), których celem będzie budowanie pozytywnego wizerunku migranta w społeczności lokalnej. Zostanie zaprojektowanych łącznie 12 nośników wielkoformatowych pokazujących cudzoziemca w szczególności jako pracownika (w ramach walki ze stereotypami, że np. Ukrainiec może pracować głównie jako niskoopłacany pracownik fizyczny), ale także rodzica, ucznia, seniora itp. 

Doskonalenie wiedzy i kompetencji pracodawców

 Na pracodawców zrzeszonych w związkach zawodowych oraz przedsiębiorców doświadczających deficyt kadrowy od stycznia do grudnia 2020 roku będzie przeprowadzono co najmniej 10 szkoleń.

Każde spotkanie będzie miało motyw przewodni:

  • „Jak zatrudnić cudzoziemca? Uwarunkowania prawne i dobre praktyki”, 
  •   „Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie. Korzyści, wyzwania”
  • „Kompetencje i kwalifikacje cudzoziemców, a potrzeby lokalnego rynku pracy” itp.

Do poczytania i posłuchania

Edukować w zakresie zatrudnienia migrantów będziemy również na falach radiowych

We współpracy z lokalną/regionalną stacją radiową zaplanowana jest produkcja oraz emisja cyklu audycji/spotkań. 

Bohaterami  odcinków będą zarówno cudzoziemcy, którzy osiedlili się we Wrocławiu i na co dzień zmagają się z różnymi – nie tylko zawodowymi – trudnościami i wyzwaniami, jak i przedstawiciele instytucji, organizacji działających na rzecz obcokrajowców, a także zatrudniający cudzoziemców pracodawcy. 

Ideą cyklu będzie dotarcie do społeczeństwa przyjmującego z przekazem, że cudzoziemiec to nie „inny”, „niebezpieczny”, „roszczeniowy”, „zabierający pracę”, lecz członek lokalnej społeczności, z wszystkimi jej troskami, potrzebami, wartościami. 

W czasie kampanii Fundacja będzie również współpracować z miejskimi i regionalnymi wydawnictwami, w wyniku czego powstanie co najmniej 20 artykułów dotyczących zagadnień związanych z cudzoziemcami na polskim rynku pracy, np. rozmowy z pracodawcami zatrudniającymi obcokrajowców, z migrantami, którzy z sukcesem prowadzą własną firmę w Polsce, z przedstawicielami instytucji rynku pracy itp. 

O wszystkich aktualnościach z przebiegu kampanii można będzie się dowiadywać na stronach Fundacji Ukraina i CUKRu na Facebooku oraz na tej stronie internetowej